Årsmøde er åbent for alle medlemmer og afholdes på skift mellem landene. Årsmødet er foreningens højeste beslutningsorgan. På årsmødet indvælges nye medlemmer af styrelse/valberedning og økonomi og handlingsplan fastlægges. Ud over selv årsmødehandlingerne benyttes lejligheden ofte til et kulturelt indslag og et socialt arrangement, eventuelt med spisning. Alle medlemmer er velkomne.

2024 – Skärhamn, Sverige
2023 – Reykjavik, Island
2022 – Humlebæk, Danmark
2021 – Online
2020 – Online
2019 – Baskemölla, Sverige
2018 – Hanaholmen, Finland
2017 – Modalen, Norge
2016 – Skärhamn, Sverige
2015 – Reykjavik, Island
2014 – Stockholm, Sverige
2013 – København, Danmark
2012 – Oslo, Norge
2011 – Helsingfors, Finland
2010 – Skärhamn, Sverige
2009 – Skärhamn, Sverige
2008 – Ålborg, Danmark
2007 – Rönneby, Sverige
2006 – Oslo, Norge