Se fotos från årsmötet här

En solig lördag samlades cirka 40 medlemmar för att ha årsmöte i Konstakademien på Fredsgatan i Stockholm. Deltagarna registrerades av sekreterare Högberg intill den vackra Nikesalens antika gipsavgjutningar med segergudinnan Nike i centrum. Det kändes som ett gott tecken inför årsmötet som visade sig bli mycket lyckat. Dagen startade i hörsalen med att intendenterna Elisabeth Alsheimer-Evenstedt och Eva-Lena Bengtsson hälsade välkommen och berättade om Kungliga Akademien för de fria konsterna och dess historia och verksamhet från grundandet 1735 till nutid. Akademien drev från grundandet och fram till 1978 konstnärsutbildning. Från 1780 låg ritskolan i styckgjutmästare Gerhard Meyers hus, där av smeknamnet “Mejan” som nuvarande Kungliga Konsthögskolan på Skeppsholmen ibland fortfarande kallas. Konstakademien är en sammanslutning av invalda konstnärer och arkitekter och idag finns cirka 159 ledamöter.
Eva-Lena Bengtsson berättade om några av konstverken ur akademiens samling som hänger i hörsalen, bland annat s.k. receptionsstycken, konstverk som nya ledamöter har lämnat in som prov på sitt arbete. Med detta startade man 1773 och gör så även idag. I hörsalen visas även konstverk på temat “Konstnären i arbete och fest” med olika exempel på modellmåleri och konstnärsporträtt i miljö.
Efter introduktionen delade vi upp oss i två växelvisa grupper. Medan den ena gruppen tittade på övriga utställningar i huset, t.ex. inhyrda Nationalmuseums fotoutställning “Hans Gedda & Mörkrets mästare”, fick den andra en exklusiv visning av akvarellmålningar ur samlingarna. Eva-Lena Bengtsson gjorde en kunskapsspäckad och humoristisk genomgång av verk från Louis Jean Desprez akvarellerade gravyr med motiv från Pompeiji från 1770-talet fram till Johan E. Franzéns skiss till väggmålning för en skola från 1967 (refuserat på grund av förekomsten av motorcykelburen ungdom i motivet) och Pär Anderssons fina akvarell “Ångermanländskt landskap” från 1973. Visningen skedde i Akademiens vackra bibliotek där bilderna låg upplagda.
Nästa programpunkt var årsmötesförhandlingar i hörsalen. Ordförande Anna Törnquist hälsade välkommen och genomförde briljant förhandlingarna där den viktigaste nyheten var inval av konstnären Björn Bernström som svensk styrelsedelegat efter undertecknad som avgår för att bli ny redaktör för akvarellen. Efter årsmötet delades Nordiska Akvarellsällskapets Winsor & Newton-pris ut till konstnären Maria Luostarinen. Priset är ett samarbete mellan NAS och ColArt AB som äger varumärket W & N och det består av ett diplom samt konstnärsmaterial till ett värde av 12 500 Skr. Diplomet delades ut av företagets representant Catrin de Rooij som ingått i juryn tillsammans med Linda Granfors och undertecknad från NAS styrelse. På sidan 3 i detta nummer kan ni läsa juryns motivering i artikeln jag skrivit om Maria Luostarinens konstnärskap. Till sist avtackades den avgående redaktören för akvarellen, Jacqueline Stare. En mer välförtjänt avtackning har kanske ej tidigare ägt rum i föreningens historia. Ordföranden lämnade under poetiska former fram ett fylligt set akvarellmaterial.
Årsmötesmiddagen avnjöts i Östra Galleriet och var excellent komponerad av Atelier Food. Alla verkade trivas och Erik Anker utbringade en skål för akvarellnestorn Arne Isacsson (1917-2010) vars sista utställning var på Konstakademien år 2004 i Östra galleriet. Efter middagen fick vi en kort visning av Konstakademiens sammanträdesrum. Mötet med bland annat Roslins porträtt av Carl-Fredrik Adelcrantz (akademiens preses 1767-1795) och Gustav den III:s dödsmask, utförd av Johan Tobias Sergel, blev en värdig avslutning på en lyckad dag.