Policy om håndtering af persondata i Nordiska Akvarellsällskapet

Nordiska Akvarellsällskapet følger gældende retningslinier, når vi gemmer oplysninger om vore medlemmer. Selskabet bruger disse oplysninger til at fremsende medlemsblad og anden information til medlemmer og til at kontakte vore medlemmer i forskellige relevante sammenhænge. Ved din indmeldelse og betaling af medlemsgebyret giver du samtykke til, at Nordiska Akvarellsällskapet må indsamle og benytte oplysningerne.

Følgende oplysninger registreres: medlemsnummer – navn – adresse – email – eventuel tlfnr – betaling af medlemsafgift.
Desuden gemmer vi oplysninger om medlemmers deltagelse i udstillinger og aktiviteter.

Oplysningerne hentes fra: medlemsindbetalinger og øvrig kontakt til NAS fx via email, internetsider, pr telefon, skriftligt eller personligt.

Oplysningerne bruges til at fremsende medlemsblad og til at kontakte medlemmer om aktiviteter eller forhold vedrørende selskabet samt forhold, der kunne tænkes at være relevante for medlemmer af selskabet, herunder påmindelser om betaling af medlemsafgift.

Ingen af medlemsoplysningerne udleveres til 3. part hverken for kommercielle eller andre formål. Oplysningerne udleveres heller ikke til andre medlemmer. Oplysningerne bruges kun til ovennævnte formål af styrelsen + medlemsregisteransvarlige. Derudover bruges oplysninger af webredaktør til udsendelse af nyhedsbreve samt af valberedningen til at finde nye styrelsesmedlemmer.

Nyhedsbreve fremsendes pr mail til alle, som ønsker at modtage sådanne (medlemmer såvel som ikke-medlemmer). Mailinglisten er ikke offentlig tilgængelig og oplysninger herfra bliver ikke videregivet til 3. part hverken for kommercielle eller andre formål. Du kan til enhver tid bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig på mailinglisten og at få ændret disse oplysninger eller blive slettet fra mailinglisten.

Oplysningerne i medlemsregisteret gemmes i mindst 2 år. Vi bruger oplysningerne til statistiske formål (fordeling af medlemstal pr land eller pr region fx) samt til at identificere tilbagevendende medlemmer. Såfremt du ønsker at vide mere om hvilke oplysninger vi har om dig, eller du ønsker at blive helt slettet fra registeret, er du velkommen til at kontakte vor medlemsregisteransvarlige Berit Barkin: nas.berit@geodesis.se

Policy om håndtering af fotos i Nordiska Akvarellsällskapet
Fotos af værker til brug for trykning i forbindelse med artikler i medlemsbladet følger gældende retningslinier med hensyn til ophavsret.

Fotos taget ved medlemsmøder, -udstillinger og øvrige aktiviteter vil lejlighedsvis blive bragt i medlemsbladet eller på selskabets internetsider. Disse situationsfotos vil som oftest afbilde navngivne eller ikke-navngivne personer, som er til stede ved arrangementerne. Offentliggørelsen af disse fotos har ikke til formål at krænke eller udnytte de afbildede, men ønsker du et billede af dig selv fjernet fra selskabets internetsider, er du velkommen til at kontakte vor webredaktør Marianne Gross: mg@mariannegross.dk