Andre aktiviteter inkluderer:

Besøg på akvareludstillinger med guided rundvisning
Medlemsmøder med information om bestemt tema
Foredrag og kurser med tilknytning til akvarelkunst
Deltagelse i Akvarelmesser/Kunstmesser
Demonstration af nye akvarelmaterialer – mulighed for selv at afprøve
Akvareldage med informationer, networking og materialedemonstration samt eventuelt en lille udstilling

Aktiviteter annonceres i akvarellen, på websiden, på Facebook og i NAS Newsletter. Kontakt gerne din landsrepræsentant i styrelsen, hvis du har en idé eller ønsker at hjælpe med at organisere en aktivitet.

 

Other activities include:

Visit to watercolour art exhibitions, guided tours
Member meetings, general and specific information
Talks and courses concerning watercolour art
Participation in Watercolour Fairs/Art Fairs
Watercolour materials demonstrations and tests
Watercolour Days: information, networking, demonstration and exhibition

Activities will be promoted in the magazine akvarellen, on our website, on Facebook and in NAS Newsletter. You are welcome to contact your national representative on the board should you have any ideas regarding other activities.