Nordiska Akvarellsällskapet har inget kontor, eftersom dess verksamhet sprids över alla nordiska länder. Arbetet och ansvaret är uppdelat i olika personer enligt följande.

Frågor om vår verksamhet – General issues and policies:
Maj-Lis Olsson, Ordförande – President
nasmajlisolsson@gmail.com

Medlemsskap, adressändring, frågor om aktiviteter – Membership, new address, activities
Kontakta ditt lands representant i styrelsen – Contact the representative in your country of residence
Sverige – Sweden: Carina Köster – info@carinakoster.se
Danmark – Denmark: Susanne Almquist – susanne.almquist@gmail.com
Norge – Norway: Malin Redvall – malin@redvall.se
Finland – Finland: Linda Granfors – linda.granfors@gmail.com
Island – Iceland: Guðmundur Ármann Sigurjónsson – garman@simnet.is
If you live outside the Nordic region, please contact our President

Medlemstidningen akvarellen – Issues regarding the magazine akvarellen
Anna Sörenson Rydh, Redaktör och annonsansvarig – Editor & ad manager
akvarellen.anna.sorenson.rydh@gmail.com

ECWS Contact – International Liaison Officer
Pive Toivonen, Finland
pive.toivonen@gmail.com

Webbplatsen, elektroniska medier, newsletter – Web site, electronic media, newsletter
Marianne Gross, webbredaktör – Web editor
mg@mariannegross.dk

Övriga sites – Other sites
www.nasmembers.org
NAS Facebook group for members
NAS Facebook page
NAS Instagram
NAS Newsletter

Valberedning – Election Committee
Pive Toivonen, Finland (invald 2023, 2 år)
Marianne Gross, Danmark (invald 2022, 2 år)
Bosse Blomén Svensson, Sverige (invald 2022, 2 år)