NAS medlemsside:
www.nasmembers.org
Her kan alle medlemmer få lagt en præsentation med kontaktinformationer, tekst samt 1-3 fotos af egne akvareller.
Se info-fanen på websiden for at se, hvordan du kan få din præsentation inkluderet.

NAS Facebookgruppe:
www.facebook.com/groups/137119346325/
Her kan medlemmer vise egne billeder og fortælle om udstillinger eller arrangementer.
Alle, som har betalt NAS medlemsgebyr, accepteres som ansøgere. Se gruppens beskrivelse for flere informationer.

 

NAS Member Site:
www.nasmembers.org
On this website all members may have a presentation including contact information, text, and 1-3 photos of own watercolour works.
See the info tab on the website for information on how to get your presentation included.

NAS Facebook Group:
www.facebook.com/groups/137119346325/
Here all members may show own pictures and inform about exhibitions or other events.
All who have paid their NAS membership fee will be accepted into the group. See the group description for more information.