Medlemstidningen akvarellen utkommer med 4 nummer per år.
Varje nummer innehåller 4-5 artiklar om konst och konstnärer, primärt med anknytning till nordisk akvarellkonst. Dessutom information från NAS, invitationer till aktiviteter, utställningar mm samt annonser med bl.a. nya kurser och konstnärsmaterial.

Sammanfattning på engelska av artiklarna finns på de enskilda numren. Please find English summaries of articles by each issue.
Se tidigare nummer här – Find previous issues here

2-2021 innehåller:

English Summary of Articles
Ledaren av Håkan Bull
Peter Köhler av Ida Rödén
Eva Magnusson
av Karin Faxén Sporrong
Johan Thomas Lundbye (1818-1848) av Marianne Gross
Penseltest Winsor & Newton av Anna Törnquist
The Finnish Watercolour Society – SAY
Våra skribenter presenterar sig
av Jacqueline Stare
NAS Information
Annonser
Styrelsens hörna av Malin Redvall

Omslagsbild: Peter Köhler

Ansvarig utgivare/redaktör:
Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com

akvarellen nummer 3-2021 beräknas komma ut i vecka 37

Välkommen med din annons:

Helsida SEK 6.000:-
Halvsida SEK 3.000:-
1/4.sida SEK 1.600:-
1/8 sida SEK 900:-
Manusstopp för annonser
nr 3-2021: 19 august 2021

Annonsmaterial sänds både till Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com och Inês Jacobsson: ines@desines.se
För icke tryckfärdigt annonsmanus debiteras kostnader för sättning, ev. korrektur m.m. enligt tryckeriets gängse prislista.
Priser och teknisk information om annonser finns här
50 SEK + porto per nummer. Andra trycksaker/kataloger finns också till salu – läs mera här
För beställning kontakta Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com