Medlemstidningen akvarellen utkommer med 4 nummer per år.
Varje nummer innehåller 4-5 artiklar om konst och konstnärer, primärt med anknytning till nordisk akvarellkonst. Dessutom information från NAS, invitationer till aktiviteter, utställningar mm samt annonser med bl.a. nya kurser och konstnärsmaterial.

Sammanfattning på engelska av artiklarna finns på de enskilda numren. Please find English summaries of articles by each issue.
Se tidigare nummer här – Find previous issues here

1-2021 innehåller:

English Summary of Articles
Ledaren av Håkan Bull
Ludvig Sjödin av Håkan Bull
Oscar Nordblom
av Karin Faxén Sporrong
Steen Malberg
av Marianne Gross
Stig-Ove Sivertsen av Live Sætre
Våra skribenter presenterar sig
av Camilla Granbacka
NAS Information
Annonser
Styrelsens hörna av Susanne Almquist

Omslagsbild: Ludvig Sjödin

Ansvarig utgivare/redaktör:
Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com

akvarellen nummer 2-2021 beräknas komma ut i vecka 20

Välkommen med din annons:

Helsida SEK 6.000:-
Halvsida SEK 3.000:-
1/4.sida SEK 1.600:-
1/8 sida SEK 900:-
Manusstopp för annonser
nr 2-2021: 25 april 2021

Annonsmaterial sänds både till Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com och Inês Jacobsson: ines@desines.se
För icke tryckfärdigt annonsmanus debiteras kostnader för sättning, ev. korrektur m.m. enligt tryckeriets gängse prislista.
Priser och teknisk information om annonser finns här
50 SEK + porto per nummer. Andra trycksaker/kataloger finns också till salu – läs mera här
För beställning kontakta Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com