Medlemstidningen akvarellen utkommer med 4 nummer per år.
Varje nummer innehåller 4-5 artiklar om konst och konstnärer, primärt med anknytning till nordisk akvarellkonst. Dessutom information från NAS, invitationer till aktiviteter, utställningar mm samt annonser med bl.a. nya kurser och konstnärsmaterial.

Sammanfattning på engelska av artiklarna finns på de enskilda numren. Please find English summaries of articles by each issue.
Se tidigare nummer här – Find previous issues here

4-2022 innehåller:

English Summary of Articles
Ledaren av Håkan Bull
Helena Brunius av Håkan Bull
Riikka Sormunen av Sofia Simelius
Leif Palmqvist av Ida Rödén
Anders von Greffelstejn av Marianne Gross
NAS Information
Annonser
Styrelsens hörna av Malin Redvall

Omslagsbild: Helena Brunius

Ansvarig utgivare/redaktör:
Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com

akvarellen nummer 1-2023 beräknas komma ut under vecka 8

Välkommen med din annons:

Helsida SEK 6.300:-
Halvsida SEK 3.200:-
1/4.sida SEK 1.700:-
1/8 sida SEK 950:-
Manusstopp för annonser
nr 1-2023: 27 januari

Annonsmaterial sänds både till Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com och Inês Jacobsson: ines@desines.se
För icke tryckfärdigt annonsmanus debiteras kostnader för sättning, ev. korrektur m.m. enligt tryckeriets gängse prislista.
Priser och teknisk information om annonser finns här
50 SEK + porto per nummer. Andra trycksaker/kataloger finns också till salu – läs mera här
För beställning kontakta Håkan Bull: akvarellen.hakan.bull@gmail.com