Välkommen som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet

Medlemsavgift 2024 (betalas per kalenderår)

Sverige: Bankgiro 5128-8355, SEK 430.-
Danmark: Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, DKK 310.-
Norge: DnB NOR Bank 7877 08 06 673, NOK 430.
Finland: Danske Bank FI5980001770843051, EUR 42.-
Island: Landsbanki Íslands,0123-15-112378 kt. 030144-7599, ISK 5000.-

Övriga länder/other countries:
SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 450,- (annual membership fee for non-Nordic members)
välj alternativet: betalare/mottagare delar bankkostnaden

Betalning sker per kalenderår. Om du betalar under året får du också de tidningar som redan kommit ut det året.
Om du har autogiro, var vänlig att varje år uppmärksamma eventuella justeringar av medlemsavgiften, bla till följd av ändrade valutakurser.
Om du representerar en konstförening, vänligen kontakta akvarellens redaktör Anna Sörenson Rydh för avtal

Insättning till Arne Isacssons fond kan göras på NAS bankgiro 5128-8355. Skriv “AI fond” på talongen.

Som medlem får du:

 • tidningen akvarellen, som utkommer med 4 nummer per år. Tidningen presenterar nordisk och internationell akvarellkonst
 • information om material, kurser, resor m.m. som du kan delta i
 • möjlighet att söka akvarellresidens på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, Sverige
 • invitation till årsmöte, målarträffar, medlemsmöten och utställningar mm
 • tillgång till NAS Facebookgrupp
 • möjlighet för din egen presentation på NASmembers-website

Prenumerera gärna på NAS Newsletter för att få information sänd direkt till din mailadress.
För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på respektive lands postgiro/bankkonto.
Glöm inte att skriva namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen vid insättning/överföring

Do you wish to join the Nordic Watercolour Society?

To join please transfer the membership fee to your country of residence (see above payment details).
Membership fee is per calender year. Should you join during the year you will receive the issue(s) that have already been published during the year
For membership outside the Nordic countries please use the following bank account. Please remember to state your name, address and e-mail

SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 450,-
please use the alternative “shared bank costs”

Membership advantages include:

 • the quarterly magazine akvarellen with articles on Nordic and International watercolour art/artists
 • information about materials, classes, painting travels etc
 • invitation to apply for artist residency at the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden
 • invitation to annual meetings, painting workshops, exhibitions
 • access to NAS Facebook group
 • access to submit your own presentation to the NASmembers-website

Join the mailing list for NAS Newsletter to get all information directly to your mailbox
To join please transfer the membership fee to your country of residence (see above payment details) or to our international account