Välkommen som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet

Medlemsavgift

Sverige: Bankgiro 5128-8355, SEK 380.-
Danmark: Konto i Danske Bank reg nr 9570, konto nr 9705872, DKK 310.-
Norge: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673, NOK 380.
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051, EUR 42.-
Island: Landsbanki Íslands 0114 05 570180, kt 080256 4939, ISK 5000,-

Övriga länder/other countries:

SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 420,-
välj alternativet: betalare/mottagare delar bankkostnaden

Om du har autogiro, var vänlig att varje år uppmärksamma eventuella justeringar av medlemsavgiften, bla till följd av ändrade valutakurser.
Om du representerar en konstförening, vänligen kontakta akvarellens redaktör Håkan Bull för avtal

Insättning till Arne Isacssons fond kan göras på NAS bankgiro 5128-8355. Skriv “AI fond” på talongen.

Som medlem får du:

  • tidningen akvarellen, som utkommer med 4 nummer per år. Tidningen presenterar nordisk och internationell akvarellkonst
  • information om material, kurser, resor m.m. som du kan delta i
  • invitation till årsmöte, målarträffar, medlemsmöten och utställningar mm
  • tillgång till NAS Facebookgrupp
  • möjlighet för din egen presentation på NASmembers-website

Prenumerera gärna på NAS Newsletter för att få information sänd direkt till din mailadress.
För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på respektive lands postgiro/bankkonto.
Glöm inte att skriva namn, adress, e-post och telefonnummer på talongen vid insättning/överföring

Do you wish to join the Nordic Watercolour Society?

To join please transfer the membership fee to your country of residence (see above payment details).
For membership outside the Nordic countries please use the following bank account. Please remember to state your name, address and e-mail

SWEDBANK, Sweden
BIC/Swift: SWEDSESS
IBAN: SE1680000810599342431609
SEK 420,-
please use the alternative “shared bank costs”

Membership advantages include:

  • the quarterly magazine akvarellen with articles on Nordic and International watercolour art/artists
  • information about materials, classes, painting travels etc
  • invitation to annual meetings, painting workshops, exhibitions
  • access to NAS Facebook group
  • access to submit your own presentation to the NASmembers-website

Join the mailing list for NAS Newsletter to get all information directly to your mailbox
To join please transfer the membership fee to your country of residence (see above payment details)