AKVARELLresidens – Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet har i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet upprättat ett stipendium för medlemmar i NAS.
En konstnär utses till två veckors gratis vistelse någongång under perioden september 2023–maj 2024 i en av gästateljéerna
vid Nordiska Akvarellmuseet. För att kunna tilldelas stipendiet måste den sökande konstnären vara medlem i Nordiska
Akvarellsällskapet. Resebidrag ingår upp till 1000 SEK.
Sista ansökningsdag 1 februari 2023.

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:
En kort motivering till varför den ansökande vill vistas hos oss samt en kort presentation av den ansökandes konstnärliga verksamhet i form av bilder, filmklipp, webblänkar eller liknande. Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av museets personal. Skicka er ansökan som en samlad pdf-fil. Max 10 sidor. Om dokumentet överstiger 10 Mb, använd Sprend, WeTransfer eller liknande filöverföringstjänst.
Maila din ansökan till: anna.berglund@akvarellmuseet.org
VIKTIGT: Märk meddelandet ”Ansökan – NAS AKVARELLresidens” i ämnesfältet.
Välkommen med din ansökan!

NAS Artist Residency – Nordic Watercolour Museum
The Nordic Watercolour Museum offers an Artist Residency in collaboration with NAS the Nordic Watercolour Society for members of NAS:
An artist will be granted two weeks free residency in one of the guest studios at the Nordic Watercolour Museum sometime during the period September 2023-May 2024 in one of the guest studios at the museum. The applicant must be a member of NAS. Travel contribution up till 1000 SEK may be granted.
Last day of application: 1st February 2023
The application must contain: a brief motivation of why the applicant wants to have this residency at the museum and a brief summary of the applicant’s artistic background and work in the form of images, film clips, links to websites and such. Selection of the resident is made by a working group from the museum staff. Please send your application as a collected pdf-file. Max 10 pages. Should your document exceed 10 Mb, please use Sprend, Wetransfer or other similar file transfer service.

Send your application by mail to anna.berglund@akvarellmuseet.org
Mark your message: Ansökan – NAS AKVARELLRESIDENS, Application NAS WATERCOLOUR Residency

 

2022 AKVARELLresidens – Johan Mauritzon:
Museets urvalsgrupp motiverar:
”Johan Mauritzson bjuder in oss till en bildvärld som lämnar mycket öppet för tolkning – där den inre resan, det inre bearbetandet av bilders mening gör sig påmint. Det figurativa samspelar med det abstrakta och skapar tillsammans kompositioner som verkar i ett eget universum. Utan en tanke på det som händer i världen utanför får bilderna ett eget liv och existerar villkorslöst. Johan visar också att han behärskar ett tekniskt nyttjande av akvarellen och vattnets egenskaper. Ett bevis på att det går att styra över det slumpmässiga.”

Foto: Nordiska Akvarellmuseet