AKVARELLresidens – Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet har i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet upprättat ett stipendium för medlemmar i NAS. Första stipendiemottagare är Johan Mauritzson från Härnösand. Museets urvalsgrupp motiverar:
”Johan Mauritzson bjuder in oss till en bildvärld som lämnar mycket öppet för tolkning – där den inre resan, det inre bearbetandet av bilders mening gör sig påmint. Det figurativa samspelar med det abstrakta och skapar tillsammans kompositioner som verkar i ett eget universum. Utan en tanke på det som händer i världen utanför får bilderna ett eget liv och existerar villkorslöst. Johan visar också att han behärskar ett tekniskt nyttjande av akvarellen och vattnets egenskaper. Ett bevis på att det går att styra över det slumpmässiga.”
NAS gratulerer Johan till stipendiet. Vi kommer rapportera från vistelsen.

NAS Artist Residency – Nordic Watercolour Museum
The Nordic Watercolour Museum offers an Artist Residency in collaboration with NAS the Nordic Watercolour Society for members of NAS: An artist will be granted two weeks free residency sometime during the period September 2022-May 2023 in one of the guest studios at the Nordic Watercolour Museum. The resident must be a member of NAS. Travel contribution up till 1000 SEK may be granted.

The first residency is granted Johan Mauritzson from Härnösand in Sweden. We congratulate Johan and will return with a further report.

Foto: Nordiska Akvarellmuseet