AKVARELLresidens – Nordiska Akvarellmuseet
Nordiska Akvarellmuseet har i samarbete med Nordiska Akvarellsällskapet upprättat ett stipendium för medlemmer i NAS:
En konstnär utses till två veckors gratis vistelse någongång under perioden september 2022–maj 2023 i en av gästateljéerna vid Nordiska Akvarellmuseet. För att kunna tilldelas stipendiet måste den sökande konstnären vara medlem i Nordiska Akvarellsällskapet. Resebidrag ingår upp till 1000 SEK.

Sista ansökningsdag 1 februari 2022.

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA:
En kort motivering till varför den ansökande vill vistas hos oss samt en kort presentation av den ansökandes konstnärliga verksamhet i form av bilder, filmklipp, webblänkar eller liknande. Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av museets personal. Skicka er ansökan som en samlad pdf-fil. Max 10 sidor. Om dokumentet överstiger 10 Mb, använd Sprend, WeTransfer eller liknande filöverföringstjänst.

Maila din ansökan till: anna.berglund@akvarellmuseet.org
VIKTIGT: Märk meddelandet ”Ansökan – NAS AKVARELLresidens” i ämnesfältet.

Välkommen med din ansökan!

 

NAS Artist Residency – Nordic Watercolour Museum
The Nordic Watercolour Museum offers an Artist Residency in collaboration with NAS the Nordic Watercolour Society for members of NAS: An artist will be granted two weeks free residency sometime during the period September 2022-May 2023 in one of the guest studios at the Nordic Watercolour Museum. The resident must be a member of NAS. Travel contribution up till 1000 SEK may be granted.Deadline for application 1 February 2022THE APPLICATION MUST CONTAIN:A brief motivation stating why the applicant is interested in this residency and a brief presentation of the applicant’s artistic work containing photos, videos, web links, etc. The selection is made by a staff group appointed by the museum. Send your application as one single pdf file, maximum 10 pages. Should the document exceed 10 Mb, then please use Sprend, WeTransfer or similar file transfer service.Send your application by mail to: anna.berglund@akvarellmuseet.orgIMPORTANT: Please state the subject ”Ansökan – NAS AKVARELLresidens (Application NAS Residency)Welcome with your application!

Foto: Nordiska Akvarellmuseet