Bakgrund
Nordiska Akvarellsällskapet bildades 1989 i Provence av en grupp akvarellmålare som inspirerats av professor Arne Isacssons pedagogiska gärningar inom akvarellkonsten. Akvarellsällskapet verkar på nordisk bas för att utveckla akvarellmåleriet och för att öka allmänhetens möjlighet att möta god akvarellkonst.

Sällskapet är öppet för alla, såväl utövare av konstnärliga yrken som för alla andra intresserade. Numera är vi lite under 1.700 medlemmar.

Som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet får du tidningen akvarellen fyra gånger per år. Du har också möjlighet att delta i de aktiviteter som sällskapet ordnar. Nordiska Akvarellsällskapet arrangerar regelbundet jurybedömda akvarellutställninger och andra aktiviteter.

Två pris delas regelbundet ut av Nordiska Akvarellsällskapet för konstnärligt arbete: Winsor & Newton-priset samt Arne Isacsson-priset.

Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn, Sverige, är initierat av Nordiska Akvarellsällskapet. Museet är en från sällskapet fristående organisation. Akvarellsällskapet samarbetar med museet kring vissa aktiviteter, möten, seminarier mm.

Background
The Nordic Watercolour Society was founded in Provence in 1989 by a group of watercolour painters who were inspired by the learnings of the Swedish artist and professor Arne Isacsson. The Society works on a Nordic base to develop watercolour painting and to expand public appreciation of watercolour by creating possibilities for the public to encounter high-quality watercolour art.

The Society is open to all: professionals, leisure painters and anybody with an interest in Nordic watercolour art. Today we are almost 1,700 members.

Members subscribe to the quarterly magazine akvarellen and are given the opportunity to participate in various activities. The Nordic Watercolour Society arranges jurid exhibitions and other activities.

Two awards are given by the Society or outstanding watercolour work: The Winsor & Newton Prize and the Arne Isacsson Prize.

The Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden was initiated by the Nordic Watercolour Society. The museum is an independant organization, but we still have a fruitful co-operation concerning some activities, member meetings and such.