Nordisk Akvarell Juryutställning – Juried Exhibition
NAS arrangerar vart tredje år en jurerad medlemsutställning i något av de nordiska länderna
Every third year NAS organizes a juried member exhibition in one of the Nordic countries
2022 – Ronneby KulturCentrum, Sverige
2019 – Tykö Masugn, Finland

2016 – Hillerød, Danmark
2013 – Løten, Norge
2007 – Ronneby, Sverige
2004 – Ålborg og Kastrup, Danmark
2001 – Helsingfors, Finland

Nordisk Akvarell Internetställning – Juried Internet Exhibition
NAS arrangerar regelbundet jurybedömda internetutställningar.
(2009,  2012, 2015, 2018, 2021)
NAS regularly organizes a juried internet exhibition.
(2009, 2012, 2015, 2018, 2021)

Kuraterede utställningar – Curated exhibitions
NAS är regelbundet med i olika internationella samlingsutställningar. ECWS (European Confederation of European Watercolour Societies) är en paraplyorganisation för flera europeiska akvarellföreningar. Dessa föreningar delar på ansvaret om att arrangera årliga utställningar med tillhörande symposium. NAS har varit en medlem i ECWS sedan år 2000. Medlemskapet betyder att föreningen får möjlighet att bjuda in ett antal utvalda NAS-medlemmar till ECWS´s utställningar. Tilhörande symposier är vanligen öppna för alla intresserade.
NAS får också inbjudningar till att medverka vid utställningar arrangerade av andra internationella akvarellföreningar eller intresseorganisationer. De senaste åren har styrelsemedlemmarna även använt sina personliga nätverk för att organisere akvarellutställningar och bjuda in nordiska akvarellister att delta. Gemensamt för de kuraterade utställningar är att deltagande konstnärer bjuds in personligen. När sällskapet arrangerar jurybedömda utställningarna kan alla medlemmar ansöka om att delta.

From time to time NAS takes part in various international exhibitions. ECWS (European Confederation of European Watercolour Societies) is a collaboration between European watercolour societies who take turns in organizing an annual exhibition and symposium. NAS has been a member of this community since 2000 which means that we are given the opportunity to invite our members to participate in these European exhibitions. The symposiums are generally open to all who are interested.
Occasionally NAS receives other invitations from other parties or international watercolour societies to participate in exhibitions and events and in recent years the board has also been able to organize watercolour exhibitions via their personal network, and thus being able to extend invitations to other watercolour artists.  To these curated exhibitions each participating artist is invited personally as opposed to the juried exhibitions where all members may apply.