Inbjudan till Nordisk Akvarell 2022 Medlemsutställning

NAS genomför sin jurybedömda medlemsutställning var tredje år. Nästa gång blir på Kulturcentrum i Ronneby som ligger i sydöstra Sverige. Utställning pågår från början av september till i början av november. I kommande nummer av akvarellen kommer det mer information.
Du kommer även att hitta informationen på NAS Facebookgrupp, på NAS hemsida och i Newsletter.

Ansökan kommer att ske digitalt och det är av allra största vikt att den tekniska kvaliteten är god. Om du känner dig osäker kan det vara en god idé att vända dig till en professionell fotograf. Alla verk ska skickas in utan ram. Det kommer inte att finnas några storleksbegränsningar. I lokalen kan även riktigt stora verk visas. Verken som antas ska vara övervägande akvarell men en lite del av andra medier går bra.

Deadline för innlämning till juryn är den 1 maj 2022

Foto: Ronneby Kulturcentrum