Utställning: “Nordisk Akvarell 2022” – Ronneby, Sverige

FOTOS FRÅN VERNISSAGE FINNS HÄR
PLEASE FIND PHOTOS FROM THE EXHIBITION OPENING HERE

Nordisk Akvarell är en jurybedömd utställning som Nordiska Akvarellsällskapet (NAS) anordnar för sina medlemmar vart tredje år.
Se listan med deltagande konstnäre – se här
Programinformation/Aktiviteter – se här 

10 september – 6 november visas utställningen på Kulturcentrum i Ronneby i sydöstra Sverige. Vernissage äger rum 10 september dit alla är välkomna. Utställningen anordnas av NAS i samarbete med Kulturcentrum i Ronneby. Efter att Kockums emaljerverk lades ned i slutet av 1970-talet förvandlades den gamla lagerlokalen till ett Kulturcentrum. Efter ett tiotal år stod en av södra Sveriges största konsthallar färdig. https://www.ronneby.se/uppleva–gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.html

Jury:
Hjördis Oldfeldt (f.d kultursekreterare, Huddinge kommun)
Margaretha Jansson, (konstnär och tidigare medlem i NAS styrelse)
Simon De Bree (konstnär och utställningstekniker, Kulturcentrum i Ronneby).

Exhibition: “Nordic Watercolour 2022” – Ronneby, Sweden
”Nordisk akvarell” (”Nordic Watercolour”) is a juried member exhibition organized by NAS The Nordic Watercolour Society every third year.

List of participating artists may be found here

From 10th September to 6th November the exhibition will be shown at the largest Cultural Centre in the southeast of Sweden: Kulturcentrum Ronneby. Everyone is welcome at the opening event on the 10th of September. The exhibition takes place in collaboration with Kulturcentrum Ronneby. After the Kockum Enamel Works closed down in the late 1970’s the old factory building was transformed to a cultural centre: https://www.ronneby.se/uppleva–gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.html

Jury
Hjördis Oldfeldt (previously cultural secretary at Huddinge Municipality)

Margaretha Jansson (artist, previously a member of the board of NAS)
Simon De Bree (artist, exhibition technician at Kulturcentrum Ronneby)