Utställning: “Nordisk Akvarell 2022” – Ronneby, Sverige

FOTOS FRÅN VERNISSAGE FINNS HÄR
PLEASE FIND PHOTOS FROM THE EXHIBITION OPENING HERE

Nordisk Akvarell är en jurybedömd utställning som Nordiska Akvarellsällskapet (NAS) anordnar för sina medlemmar vart tredje år.
Se listan med deltagande konstnäre – se här
Programinformation/Aktiviteter – se här 

Den jurybedömda utställningen var öppen 10 september–6 november i Kockums gamla lagerlokal för emaljtillverk­ning, numera Kulturcentrum, en av södra Sveriges största konsthallar. En underbar lokal där alla utställarnas verk visades på ett fantastiskt sätt. Det fanns med små, små verk till de väldigt stora och alla hade sin givna plats i den stora hallen.

Till Ronneby skickade 57 antagna utställare 86 antagna verk. Efter en lång och spännande process kom allt på plats. Det har varit en inspirerande utställningsperiod med föreläsning, workshopar, ungdomskvällar och höstlovsaktiviteter.

Under den välbesökta vernissagedagen var även Kulturcentrums olika verkstäder öppna för de nästan 500 besökarna. Man kunde även delta i en rundvandring i de gamla delarna av Ronneby, intressant för den som tidigare inte besökt sydöstra Sverige.

Under utställningsperioden har det varit ett digert program med olika aktiviteter. En del av lokalen gjordes om till ateljé där stora grupper kunde måla tillsammans.

  • Tre helger var det olika workshopar, givande och roligt att träffa andra NAS medlemmar och måla tillsammans.
  • Fyra kvällar hölls workshop speciellt riktade till ungdomar. Spännande att möte de som är i början av sitt må­leri, hoppas de fick med sig något från akvarellvärlden.
  • Höstlovsveckan, v.44, kom ca 175 aktiva besökare, ensamma eller tillsammans, till ateljén för att måla.

Efter sista dagen följde ett intensivt arbete med nedtagning, packning och återsändning. Nu finns inga spår kvar av utställningen Nordisk Akvarell på Kulturcentrum i Ronneby.

NAS tackar Kulturcentrum för gott samarbete och ser fram emot Nordisk Akvarell 2025. Vi tackar även våra sponsorer, FILA och Lessebo handpappersbruk för material till de olika aktiviteterna och även för Lessebos föreläsningen om pap­perstillverkning.

Tack till de nästan 6000 besökare som även de gjorde utställningen till en stor händelse i sydöstra Sverige.
Sist men inte minst ett stort tack till alla NAS medlemmar som på olika sätt gjort denna utställning möjlig.

Exhibition: “Nordic Watercolour 2022” – Ronneby, Sweden
”Nordisk akvarell” (”Nordic Watercolour”) is a juried member exhibition organized by NAS The Nordic Watercolour Society every third year.

List of participating artists may be found here

From 10th September to 6th November the exhibition was shown at Kulturcentrum Ronneby in Sweden.