Stadgar för Nordiska Akvarellsällskapet kan hämtas här