akvarellen 3-2022

Styrelsens Hörna
av Linda Granfors

Nyss hemkommen från Fri Akademi i Finland funderar jag på hur mycket jag glömt bort om hur det är att vara landspresentant i NAS styrelse. Jag var nämligen tidigare med i styrelsen från år 2012 fram till årsmötet 2017. Det är en evighet sedan, känns det som! Så mycket har hänt sedan dess. Men det är tur att medlemmarna inte har glömt mig. För det fick jag erfara under Fri Akademi där jag råkade på flera bekanta ansikten bland deltagarna. Om jag glömt någon så fick jag höra om hur och var vi träffats senast. Det var roligt att se hur många av de tidigare medlemmarna som fortfarande finns med, och som tar del i de olika aktiviterna. Jag har under de senaste åren knappt målat något och jobbat mycket med performancekonst istället och är inte så uppdaterad vad gäller akvarell just nu, men via medlemmarna fick jag höra senaste nytt. Jag blev påmind om att det faktiskt är medlemmarna som bär upp en stor del av verksamheten, som ihärdigt orkar intressera sig, bryr sig och kommer ihåg händelser i hela Nordiska Akvarellsällskapet. Så fint!

Under de åren som jag varit borta har styrelsearbetet också ändrats en del, alla möten hålls inte live längre, utan en del av dem sköts på distans. Det är behändigt med distansmöten, men det är förstås inte samma sak som att träffas fysiskt, att dela samma upplevelse i tid och rum. Emellertid görs de viktigaste diskussionerna och besluten på möten där alla träffas fysiskt. Nu ska det snart bli det i Ronneby i Svergie. Där träffas inte bara styrelsen, utan dessutom en hel hop med medlemmar och andra i samband med utställningen Nordisk Akvarell, som hoppeligen lockar många besökare från olika håll. Som jag minns det så brukar det vara vid just dessa NAS tillfällen, på vernissager, tillställningar och workshops som man kommer i kontakt med nya människor och där många intressanta diskussioner får sin början. Det är inte bara ett viktigt möte, utan också en kreativ grogrund för allt möjligt nytt. Det är just detta som jag minns bäst från min tidigare tid i NAS styrelse; samvaron med andra människor och den kreativa atmosfären.