4-2023

Ledaren
av Anna Sörenson Rydh, redaktör

Kära läsare och akvarellmålare!

I årets sista nummer av akvarellen delar Gunnel Wåhlstrand med sig av sin praktik; ett långsamhetens sökande efter en sann bild, i permanent tusch. Att sakta in och betrakta något med skärpa är även Sigtryggur Bjarni Baldvinssons metod för att möta den ständigt växlande naturen på Island och dalen där han bor. Line Ulekleiv, en av Norges mest uppskattade skribenter och kritiker, har skrivit om Vanessa Bairds konstnärskap, ett konstnärskap som både provocerar och utmanar. Ida Rödén, konstnär och skribent, har deltagit i en sex veckors lång expedition med isbrytaren Oden, något vi alla kan dela i både text och bild.

Tidningen har under Håkan Bulls redaktörskap haft både sin redaktion och sitt arkiv hos Håkan i Huddinge. När uppdraget lämnades över till mig fick också redaktionen en ny plats i min ateljé i Hägersten. Arkivet var mycket omfattande och delades upp: över-exemplar av tidningen fick åka flyttbil till vår ekonomiska ansvariga Berit Barkin i Partille medan redaktionsexemplar och kataloger fick stanna hos mig. Jag har inventerat redaktionsarkivet och letat efter sätt att bevara tidningens historia på bästa sätt. Att digitalisera allt står såklart på listan men jag är också stolt över att kunna berätta att hela vår utgivning kommer att placeras i Nationalmuseums och Moderna Museets konstbibliotek! Stort tack till Lennart Köpsén, Marianne Gross, Johan Ramberg och Ulla Olhsson som gör detta möjligt! Och tack till alla medlemmar som hjälper mig att hitta gamla akvarellen-nummer!

God Jul och Gott nytt år önskar akvarellens redaktör
Anna Sörenson Rydh