3-2020

Ledaren
av Håkan Bull, redaktör

Kära akvarellvänner!

Sedan akvarellen 2:2020 utkom i slutet av maj har vi alla, på ett eller annat sätt, drabbats av coronavirusets framfart. Ödestyngda hemsökelser har alltid förföljt människan och därför också skildrats i konsten, med vars hjälp vi kan försöka förstå och besvärja det onda, men den kan också hjälpa oss att glömma, lindra det vederstyggliga. Ett av de mest omtyckta farsotsmotiven i konsthistorien är ”Apokalyptiska ryttarna” ursprungligen beskrivna i Uppenbarelsebokens kap.6. Den av de fyra ryttarna som är kopplad till smittsamma sjukdomar är den ”bleke ryttaren” som även gett namn till västernfilmen Pale Rider med Clint Eastwood (1985). De mest berömda fyra ryttarna är kanske de på Albrecht Dürers träsnitt från 1497.

Konstigt nog kan jag inte erinra mig några skildringar av den populära domedadagskvartetten i akvarellteknik. Här finns kanske en lucka att fylla men under tiden kan ni inspireras av akvarellens konstartiklar. I detta nummer hälsar vi vår nya skribent Ida Rödén välkommen. Hon skriver om Gunilla Sköld Feilers Sirener och Megäror vars textillika skepnader av katakombisk haute couture är både vackra och oroande. Anna Rún Tryggvadsdóttir gör uppfinningsrika akvarellinstallationer. Samtida uppdaterade ”actionpaintings” skapade med hjälp av tyngdlagens naturkraft och konstnärsstyrd teknologi. Senja Vellonen tar oss till ”Rosorna, eldens och skuggornas värld” med hjälp av sin fullödiga akvarellpoesi. Den trogne läsaren minns möjligen att vi i akvarellen 1:14 presenterade Anna Syberg (1870–1914). Nu presenteras hennes make Fritz Syberg (1862–1939) som vid sin död kallades ”Danmarks største maler”. I en ny serie texter presenterar vi våra skribenter från och med detta nummer.

Medlemmarna kan ansöka till NAS jurybedömda internetutställning 2021 och årets akvarelldag äger rum den 13 december, nu med ”lilla medlemsalongen”. Anmäl er nu! I en ambition att då och då presentera några internationella akvarellföreningar anslutna till EWCS startar vi med italienska AIA.