4-2020

Ledaren
av Håkan Bull, redaktör

Kära akvarellvänner!

Jag hade hoppats på att slippa använda C-ordet i detta det gladaste av editioner, akvarellens julnummer. Så blev det ej och det verkar som att även januariutgåvan kommer att dras med en eller annan Coronareferens. Nu får vi vaccinera oss med en dos akvarellen och hoppas att det något hjälper att höja den andliga motståndskraften. Som en extra feelgood-dos kan ni se på Lars Lerin, som är årets julvärd i SVT.

I nr 4:2020 möter vi Lise Lundgren som målat grönskande abstraktioner inspirerad av skånska trädgårdar och landskap. Cirka 800 kilometer norrut i Västernorrland står Ann Larsson Dahlin med ena foten i myllan och med den andra i akvarellmåleriet. Finns det möjligen en likhet mellan plantor och akvareller? Ungefär mittemellan, på Fullersta Gård i Huddinge finns Sveriges enda samling akvareller av författaren Karin Boye. Resan slutar i Danmark där vi presenterar NAS danska styrelseledamot Susanne Almquist och hennes akvarellmåleri.

I presentationsserien av akvarellens skribenter har turen kommit till Karin Faxén Sporrong och från NASMEMBERS.ORG presenteras Raila Paavola från Finland. Du får i detta nummer förhandsinbjudan till NAS årsmöte i Humlebæk och inbjudan till Fri akademi på Bornholm, Danmark 2021 och glöm ej att betala medlemsavgift i NAS tillika prenumeration på akvarellen 2021.

God Jul och Gott Nytt År!