Omkring 35 medlemmer (inkl. styrelsesmedlemmer) mødtes i Davids Samling, som er et fornemt renoveret udstillingssted lige overfor Kongens Have i det centrale København. Vi blev vist rundt i sagfører Davids private gemakker, hvor et stykke danske guldalder er blevet genetableret. C L David var en ivrig samler og testamenterede hele sin fine kunstsamling til en fond, som nu driver museum i hans tidligere hjem samt tilstødende bygning. Fonden har til stadighed bevaret og restaureret samlingen og brugt betydelige ressourcer på relevante nyerhvervelser med hovedvægten på ældre dansk kunst, møbler, kunsthåndværk, porcelæn og fajance fra det 18. århundrede samt islamisk kunst op til 1850. Vi fik kun tid til at se små glimt af alle disse ting inden vi samledes i foredragsalen til årsmødet.

Styrelsen præsenterede regnskaber, handlingsprogrammer m.v. – alt forløb nemt og uproblematisk. Ulla Ungerstedt afgik fra styrelsen efter at have udfyldt funktionen som sekretær i mange år. Hun har udført et stort arbejde med at holde styr på tropperne, og vi er hende taknemmelige for at hun blev et år ekstra, da vi bad hende om det. Ulla blev takket varmt for sin indsats. Indvalgt til denne post blev i stedet Anders Högberg fra Sverige, som vi byder hjertelig velkommen. Anders har lovet at gøre sit yderste for at udfylde pladsen efter Ulla, og vi er sikre på, at det kommer at gå godt. May Hege Rygel har siddet sine 2 år i Valberedningen og går dermed ud. Som nyt medlem af Valberedningen indvalgtes forhenværende styrelsesmedlem Torild Inger Børretzen fra Norge.

Winsor & Newton prisen 2013 uddeltes som sidste punkt på årsmødet til den grønlandske kunstner, Aka Høegh. Læs motivationen under fanen ”Stipendier” øverst. Aka Høegh er en af de meste kendte og anerkendte nulevende grønlandske kunstnere, og trods at hun er blevet tildelt et stort antal hædersbevisninger igennem tiden, var hun alligevel meget glad og beæret over at få tildelt Winsor & Newton prisen, som hun takkede for ved en rørende tale.

Om aftenen mødtes deltagerne i Nyhavn til en festlig middag.