Nordiska Akvarellsällskapets årsmöte 16 mars 2024 på Akvarellmuseet i Skärhamn Sverige

Årsmötet hölls i anslutning till NAS aktivitet i samarbete med museet med utställningen Process – Om lusten att måla akvarell och Anna Törnquists kurs. På så sätt kunde medlemmarna både delta i kursen och i årsmötets program. På dagen för årsmötet inledde Alexandra Walsh med sin föreläsning av Akvarell som vetenskap – hur naturens lagar samspelar i akvarellmåleriet. Dagen fortsatte med en guidad visning av utställningen. Årsmötets dagordning tog sedan vid och alla medlemmar hälsades välkomna till Nordiska Akvarellmuseet av museichef Bera Nordal. Presentationer av verksamhetsåret, förra årets budget och nästa årsbudget redovisades. Vidare kunde en ny styrelse röstas in. Efter utdelning af årets Winsor & Newton Pris til Anna Israelsson avslutades med en festmiddag på restaurang Vatten
Fotos: https://nordicwatercolour.wordpress.com/

Årsmöteshandlingar:
Dagordning årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse Nordiska Akvarellsällskapet 2023
NAS förslag vision och handlingsplan 2024

Nordiska Akvarellmuseet