Grundet Coronakrisen var det ikke muligt at gennemføre årsmødet som planlagt i Humlebæk, Danmark. Styrelsen besluttede  i stedet at gennemføre et online-møde med alle tilmeldte deltagere på samme dag og tid. Berit Barkin, som håndterer NAS’ økonomi og medlemsregister gennemgik regnskab og økonomi. Ordførende Marianne Gross gennemgik de øvrige punkter. Undervejs fik medlemmer mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer.

Regnskab, handlingsplan og budget blev godkendt. Medlemsafgifterne fastholdes på samme beløb som nuværende (i alle valutaer). Hanne Julie Johansen fra Danmark afgik fra styrelsen og blev takket varmt for indsatsen. Eftersom det ikke var muligt at overrække en lille afskedsgave, som det er tradition, vil hun få tilsendt et gavekort til en kunstnerartikelbutik. Som ny dansk repræsentant indvalgtes Susanne Almquist. Velkommen!

Karin Keane og Anna von Elern afgik fra valberedningen og blev takket for deres arbejde. Som nye medlemmer i valberedningen indvalgtes Hanne Julie Johansen og Ann Larsson-Dahlin, som skal fortsætte samarbejdet med det sidste medlem af valberedningen, Björn Bernström (ikke på valg i år).

Det er tradition, at NAS sammen med Winsor & Newton udser en modtager af årets Winsor & Newton Pris, som overrækkes ved årsmødet. En personlig overrækkelse var ikke mulig, men vi kunne afsløre, at modtager af Winsor & Newton Prisen 2020 bliver Esther Sarto fra Danmark. Tillykke! Se mere info her.

Vi håber meget, at det bliver muligt at gennemføre et fysisk årsmøde næste år i Danmark med tilhørende aktivitet og socialt samvær.
Protokollen fra årsmøde 2020 findes her

Due to the corona crisis it was not possible to have the annual meeting in Humlebæk, Denmark, as planned. It was then decided to hold an online meeting instead (on the same date and time). Berit Barkin, who is in charge of NAS economy and member registration, went through the accounts and Marianne Gross, president, went through the remaining agenda. Members were given the opportunity to comment or raise questions.

The accounts and budget were approved. All membership fees remain the same. Hanne Julie Johansen from Denmark left the board. Susanne Almquist was elected new Danish representatitve of the board. A warm welcome to Susanne and heartfelt thanks to Hanne Julie. We were not able to present Hanne Julie with a small gift as is the tradition, but she has received a voucher for an art materials shop.

Karin Keane and Anna von Elern left the election committee and were thanked for their work. Hanne Julie Johansen and Ann Larsson-Dahlin were elected new members of the election committee. They will in future co-operate with Björn Bernström who was not due for replacement.

It is an annual tradition that NAS in collaboration with Winsor & Newton select an award winner for the Winsor & Newton Price. This year the Winsor & Newton Prize is awarded to Esther Sarto from Denmark. You may find the more information here.

We hope to be able to invite members to Humlebæk for the 2021 annual meeting.
The minutes of the annual meeting 2020 can be found here (in Swedish)