SE FOTOS HER

Årsmødet fandt sted i Anna Törnquists atelier i Baskemölla, Österlen, Sverige. Årsmødehandlingerne inkl. regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. Følgende udgik af styrelsen: Anders Högberg, Berit Barkin, Björn Bernström. Som ny ordførende blev valgt Marianne Gross (Danmark), som nye styrelsesmedlemmer i Sverige blev valgt Ida Rödén og Maj-Lis Olsson.

Jasper van der Wurff, Commercial Director i Colart, var tilstede for at uddele Winsor & Newton Prisen 2019 til Emma Larsson. Motiveringen lyder: »Emma Larsson tilldelas Winsor and Newtonpriset för ett abstrakt, informellt måleri som med sin frihet och infallsrikedom tänjer på akvarellteknikens gränser«. Der var også fine goodie-bags fra Colart med gode Winsor & Newton materialer til de årsmødedeltagerne.

Inden middagen var der rundvisning hos to lokale kunstnere. Dagen efter årsmødet havde de fleste af deltagerne meldt sig til den meget inspirerende workshop, som blev ledet af Anna Törnquist.

SEE PHOTOS HERE

The annual meeting took place in Anna Törnquist’s studio in Baskemölla, Sweden. Accounts and budgets were presented and approved. The following retired from the board: Anders Högberg, Berit Barkin, Björn Bernström. Marianne Gross (Denmark) was elected new president and two new board members from Sweden were elected: Ida Rödén and Maj-Lis Olsson. 

Jasper van der Wurff, Commercial Director at Colart, presented the Winsor & Newton Prize 2019 to Emma Larsson. The motivation was: “Emma Larsson is awarded the Winsor & Newton Prize for her abstract, informal approach to painting that through its freedom and curiosity expands the boundaries of watercolour as a medium”. Colart also distributed generous goodie-bags to the participants of the annual meeting.

Before dinner there was a guided tour to local artists. The following day many of the participants had signed up for a very inspiring workshop led by Anna Törnquist.