Nordiska Akvarellsällskapets årsmöte i Helsingfors lockade tyvärr inte många medlemmar men med de få som kom till visningen av den intressanta utställningen “Vardagens hjältar” på Ateneum, själva årsmötet och den goda middagen på restaurang Elite fick vi alla givande samtal!

Årets Winsor och Newtonpris tilldelades Guy Frisk, som presenteras av Kjell Ekström i det här numret av akvarellen.

Ur styrelsen avgick och avtackades Margaretha Jansson och Gunilla Rosenberg. De har båda gjort stora insatser under sina år. Gunilla Rosenberg kvarstår som medlemsansvarig! Anna Törnqvist kommer som ny svensk och Marianne Gross som ny dansk styrelseledamot och hälsades i sin frånvaro varmt välkomna.

Tack också till Erik Anker som fullgjort sin period i valberedningen och May Hege Rygel som är välkommen som ny norsk representant i hans ställe.

Utanför programmet såg de flesta av oss Paulina Turakka Purhonens intensiva och gripande utställning “Stygn och drag” på Amos Anderssons museum.

Årsmötet 2012 kommer att hållas i NORGE men var och när meddelas senare.