Kurserna
Anna Törnquist och Lena Amstrand är båda erfarna kursledare med gedigen kunskap om akvarellteknik. De delar med sig av sina erfarenheter i kurser där demonstrationer och teoretiska genomgångar varvas med pedagogiska övningar och individuell handledning.

Vi har tillgång till både Fria Verkstaden i entrévåningen, med plats för 10 deltagare, och Experimentverkstaden på övervåningen, med plats för 20-22 deltagare. För att ge så mycket utrymme som möjligt i verkstäderna kommer Anna och Lena att hålla sina instruktioner, demonstrationer och genomgångar i Stora salen, och går sedan runt för personlig handledning i verkstäderna.

Det finns en del akvarellmaterial att köpa i museets trevliga butik, och i ateljéerna finns träskivor, vattenburkar och plastpaletter att låna. För att underlätta resandet kommer både Anna och Lena dessutom att sälja kompletterande material så att du som deltagare inte ska behöva sakna något som behövs på kursen. Du behöver dock försäkra dig om att du får plats med dina målningar och eventuella inköp i bagaget på hemvägen.

Himmel, hav och något däremellan – kurs med Anna Törnquist
Med mod och mängder av vatten tar vi oss an vädret och den bohuslänska naturen i en rad gemensamma utmaningar. Introduktioner och demonstrationer varvas med eget arbete under personlig handledning.

Det blir en djupdykning i pigmentkunskap som vi använder för att göra intressanta bilder. Tålamodet prövas ibland när pigmenten måste få tid att utföra sina trollkonster, men det är det värt så vi får ha många bilder på gång samtidigt.

Vi blandar treklanger, bl.a. till stora dramatiska himlar. Du som vill kommer i den övningen att kunna arbeta på helark. Vad som ska hända under himlen blir ditt personliga val, vackert och stämningsfullt eller mer vildsint och skojigt – i utställningen kommer det att finnas massor av inspiration!

Anna Törnquist är bildkonstnär och arkitekt, bosatt och verksam i Göteborg och på Österlen

 

Ljus väder och stämning! Det vilda och fria! – kurs med Lena Amstrand
Genom att utnyttja den flödiga och rätt så snabba tekniken kommer vi att få möjlighet att skildra det som akvarellen är särskilt bra på: Ljus och stämning, ögonblicksbilder!

Akvarellen skiljer sig från all annan måleriteknik genom att pigmenten upplöses i vatten och lägger sig tillrätta på pappret på olika vackra vis. I akvarell representerar varje pigment inte blott en kulör, utan även speciella egenskaper som vi kommer att tala mycket om.

Vi får lära oss olika akvarelltekniker såsom vattenflöden, bitningar, ansamlingar, det vita, skölja bort färgstråk, låta vatten rinna igenom halvtorr färg.

När får se demonstrationer ihop med de teoretiska resonemangen. Ni får även gott om tid att måla och experimentera själva, då går jag runt och pratar med er, det finns tid till personliga frågor. Vi målar på ett halvabstrakt vis med siktet inställt på att med ett frisläppt måleri skapa stämning i bilderna.

Lena Amstrand, akvarellkonstnär och arkitekt från Styrsö i Göteborgs södra skärgård.

 

Föreläsningarna
Museet bjuder då och då in utställningsbesökarna till intressanta föreläsningar, och två av dessa har planerats till de lördagar då vi är på plats. Direkt efter lunch får vi utan avgift smita in i stora salen och lyssna en timme.

Akvarell som vetenskap  – hur naturens lagar samspelar i akvarellmåleriet
Föreläsning med Alexandra Walsh
Lördag 16 mars kl 13–14

I samma stund som man sätter i gång med en akvarellmålning träder naturens många lagar i kraft. Genom en vetenskaplig lins berättar konstnären och kemisten Alexandra Walsh under denna föreläsning om de fascinerande orsakerna bakom flera vanliga akvarelleffekter. Vi lär oss om hur ljus och pigment interagerar, samt hur de fysiska lagarna påverkar slutresultatet. 

Alexandra Walsh är bildkonstnär och disputerad kemist, verksam i Göteborg. Hon använder sin naturvetenskapliga bakgrund för att samtala om akvarellmåleriet ur ett hantverksmässigt perspektiv och för att använda sig av mediet på innovativa sätt i sin egen konst.


Akvarellens äventyr
– från romantiker till tutorials
Föreläsning med Kristoffer Arvidsson
Lördag 13 april kl 13–14

Kristoffer Arvidsson berättar om akvarellmediets historia, från de första målningarna i vattenfärg i Egypten och Kina och medeltidens bokilluminationer till framväxten av akvarellkonsten som ett självständigt medium i England under 1700-talet. Därefter följer vi akvarellens transformation i modernismen, där mediets karaktärsegenskaper utforskas på olika sätt, fram till postmodernismens fria blandningar av stilar och tekniker och amatörkulturens stora betydelse på internet. Hur uppstod akvarellkonsten? Varför är mediet så populärt i vida kretsar idag?

Kristoffer Arvidsson är fil.dr i konst- och bildvetenskap och forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum, där han också är redaktör för skriftserien Skiascope. Han disputerade på avhandlingen Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst vid Göteborgs universitet 2008. Han är även curator, konstkritiker och håller som konstnär i en akvarellcirkel på ABF i Göteborg.