Katalog fra den jurybedømte medlemsudstilling “Nordisk Akvarell 2022” i Ronneby Konsthall, Sverige
96 sider fuld 4-farvet katalog, 20×20 cm
Pris: 200 SEK + porto (200 SEK / 19 EUR / 150 DKK / 190 NOK / 2.500 ISK)
Kontakt din landsrepræsentant for køb

Catalogue from the juried member exhibition “Nordic Watercolour 2022” at Ronneby Art Hall, Sweden
96 pages full 4-colour catalogue, 20×20 cm
Price: 200 SEK + postage (200 SEK / 19 EUR / 150 DKK / 190 NOK / 2.500 ISK)
Contact your country representative for purchase.