Årsmøde 2023 – rapport

Årsmøde blev afholdt 19 maj i Reykjavik, Island.Regnskaber og budget blev gennemgået og godkendt. Der skete følgende personudskiftninger:Håkan Bull blev takket for sit arbejde med akvarellen. Han afgår som redaktør og overlader posten til Anna Sörenson Rydh, som blev budt velkommen.Maj-Lis Olsson blev valgt til ny ordførende.Nye styrelsesmedlemmer Ricardo Donoso (Sverige) Carina Köster (Sverige), Guðmundur Ármann Sigurjónsson (Island) blev budt velkommen. Følgende styrelsesmedlemmer Ida Ródén (Sverige), Edda Þórey Kristfinnsdóttir (Island) og Pive Toivonen (Finland) afgår og blev takket for deres arbejde i styrelsen.Anders Högberg blev takket for sit arbejde i valberedningen. Han erstattes af Pive Toivonen.Hele protokollen kan ses her.

Rapport från dagen av Pive Toivonen:
Inspiration och nordiskt perspektiv på akvarellmåleri Nordiska akvarellsällskapets årsmöte hölls i maj i Reykjavik på Island. För årsmötets sammankomst hade vi tagit fram ett program, en ”Inspirationsakademi”, för att få chans att inspirera varandra och lära känna varandra genom
vårt arbete med akvarell. Det blev en härlig dag med det gediget program. Korpúlfsstaðir konstnärshus strax utanför Reykjavik var ett fint ställe att mötas på. Stora snedställda fönster lyste upp en bohemisk lokal där folk satt på sammetssoffor och avslappnat diskuterade akvarellmåleri och sällskapets verksamhet med både nya och gamla bekanta. Edda þórey Kristfinnsdóttir öppnade programmet för dagen. Jag själv, Pive Toivonen från Finland, och Guðmundur Ármann Sigurjónsson från Island presenterade vår konstnärliga verksamhet. Malin Redvall från Norge  presenterade Urban Sketching, en metod och ett intressant sätt att arbeta utomhus, vid sidan av ateljébaserad akvarellmålning.

Tanken bakom Inspirationsakademin var att Nordiska Akvarellsällskapets styrelse skulle dela med sig av det konstnärliga och akademiska kunnandet och erfarenheten till sällskapets medlemmar. Det var också fint att få höra om akvarellarbete i de olika nordiska länderna. Under dagen fick vi även pröva att måla krokiövningar i akvarell. Krokiteckning är en vanlig övningsmetodik på konstakademier. Modellen intar korta poser som tecknas snabbt. Med akvarell blir krokiteckningen aningen svårare att skapa men också roligare, man får måla snabbt, utan tid att vare sig planera eller reflektera just i stunden.

Under dagen delades även Winsor & Newtons Akvarellpris ut till årets vinnare Margrét Jónsdóttir. Ett spännande konstnärskap som vi fick introducerat av Finlands styrelserepresentant Linda Granfors. Efter Inspirationsakademin var det dags för årsmötet. Maj-Lis Olsson valdes till ny ordförande för NAS. Sverige fick två nya representanter; Carina Köster från Skåne och Ricardo Donoso från Stockholm. Nya representanten för Island blev Guðmundur Ármann Sigurjónsson. Vi hälsar dem välkomna!

Winsor & Newton Pris 2023Efter årsmødehandlingerne blev årets Winsor & Newton Pris uddelt til Márgrét Jónsdóttir (Island). Se motivation herunder.

Annual Meeting 2023 – report

The Annual Meeting took place on 19th May in Reykjavik, Iceland.Accounts and budget were reviewed and approved. There were following replacements::Håkan Bull was thanked for his work as resigning editor of the akvarellen magazine. He leaves the post to Anna Sörenson Rydh, whom we bid welcome.Maj-Lis Olsson was elected new president.Welcome to new board members Ricardo Donoso (Sweden) Carina Köster (Sweden), and Guðmundur Ármann Sigurjónsson (Iceland). Following board members stepped down and were thanked for their work on the board: Ida Ródén (Sweden), Edda Þórey Kristfinnsdóttir (Iceland) og Pive Toivonen (Finland).Anders Högberg was thanked for his work in the election committee. He is replaced by Pive ToivonenWinsor & Newton Prize 2023This year the Winsor & Newton Prize was awarded to Márgrét Jónsdóttir (Iceland) with the following motivation: “Margrét Jónsdóttir is awarded the Nordic Watercolour Society’s Winsor & Newton Prize 2023 for her interesting feminine imagery and her artistic search within watercolour painting.”  You may read more about Margrét Jónsdóttir in the article published in akvarellen 3-2021 (please find English summary here).