Nordisk Akvarell är en jurybedömd utställning som anordnas av Nordiska Akvarellsälskapet för medlemmar vart tredje år. Denna gång kommer utställningen att hållas i Tykö i Finland.

Nordisk Akvarell (Nordic Watercolour) is a triennial juried exhibition for members of the Nordic Watercolour Society. This year the exhibition will take place in Finland. Please find English version of the information here

Vem kan delta i utställningen?
Alla medlemmar i NAS.

Hur går det till?
Man kan skicka in max 3 bidrag per medlem. Bilderna ska skickas digitalt till nasjury@gmail.com
En jury bedömer de digitala bilderna anonymt och väljer de verk som kommer att delta i utställningen. När juryn valt ut de deltagande kommer dessa få besked och kan skicka in sina originalbilder. Bilderna kommer att fotograferas för katalogen, och göras klara för hängning.

Var kommer utställningen att vara?
Utställningen anordnas av Nordiska Akvarellsälskapet i samarbete med Tykö Masung. Utställningslokalerna ligger i en gammal bruksmiljö i Tykö Finland http://teijonmasuuni.fi

Vilka bilder kan man skicka in?
Det ska vara ett originalverk i akvarell, en viss, liten grad av blandteknik kan accepteras. Motiv/tema är fritt. Verken får inte tidigare visats på någon utställning arrangerad av NAS, eller där NAS, varit inviterad att delta Bilderna kan hängas med eller utan ramar. Vi har ramar för bilder som är 50x70cm eller 40x50cm.

Digitalfilerna
De avfotograferade verken ska skickas in till juryn för bedömning. Max 3 bilder per medlem. Bildfilen skall vara jpg-fil i god upplösning 1–5 MB och presenteras utan ram/passpartout för att ge en så rättvis bild som möjligt. Skicka filerna till nasjury@gmail.com
Bifoga följande information med varje bild: Medlemsnummer, namn, bildens titel och original storlek.

Jury
Juryn består av koordinator Pive Toivonen samt bildkonstnär Satu Kiljunen, Hedersdoktor vid Konstuniversitetet och Kati Immonen, Akvarellkonstnär. Juryn kommer att bedöma bilderna anonymiserad, när den väljer ut de verk som skall delta på utställningen.

Winsor & Newton Nordic Watercolour Award
Fra de antagne indsendere udvælger Winsor & Newton en kunstner, som tildeles Winsor & Newton Nordic Watercolour Award. Prisen består af valgfri materialer fra Winsor & Newton til en værdi af 500 Euros.

Kostnader
För att få delta i utställningen måste man vara medlem i NAS. Jurybedömningen kostar 370SEK och ska betalas in samtidigt som man skickar in bilderna. Betalningen ska göras till konto enl. nedan. De konstnärer som blir uttagna att vara med på utställningen ska betala en hängavgift på 450SEK. I denna ingår också en katalog till varje utställare. Frakt och eventuell försäkring av verken till och från galleriet bekostas av konstnären.

Tidsplan
1 aug. 2019: Bilderna + juryavgiften ska vara hos oss senast
1 sep. 2019: Meddelande om deltagande skickas ut
30 sep. 2019: Originalverken skall vara i Finland (Adress: Helkky Toivonen, Laanilantie 70, 215 70 Sauvo, Finland)
30 sep. 2019: Inbetalning av hängningsavgift
23 nov. 2019: Vernissage

Utställningen pågår 23 nov. 2019–31 maj 2020

Betalning
Märk alla betalningar med medlemsnummer och ”Jury ” eller ”Hängavgift.”
Juryavgift (senast 2019-08-01): 370 SEK, 35 EUR, 265 DKK, 340 NOK, 4775 ISK
Hängavgift (senast 2019-09-30): 450 SEK, 43 EUR, 320 DKK, 410 NOK, 5800 ISK

Betalas till:
Sverige: Bankgiro 5128-8355
Danmark: Konto i Danske Bank reg. nr 9570, konto nr 9705872
Norge: Konto i DnB NOR Bank 7877 08 06 673
Finland: Konto i Danske Bank FI5980001770843051
Island: Landsbanki Íslands 0114 05 570180, kt 080256 4939

Vid ev. frågor maila till pive.toivonen@gmail.com

Winsor & Newton Nordic Watercolour Award

Fra de antagne indsendere udvælger Winsor & Newton en kunstner, som tildeles Winsor & Newton Nordic Watercolour Award.

Prisen består af valgfri materialer fra Winsor & Newton til en værdi af 500 Euros.