Kom med i NAS jurerade internetutställningen 2021

NAS anordnar regelbundet en jurerad internetutställning cirka vart tredje år.
Nästa utställningen visas online 1 januar – 1 april 2021

För att ansöka skall du sända in minst 1 och högst 3 fotografier senast 1 november 2020.
Se alla specifikationer här

Endast NAS-medlemmer kan ansöka. Du får gärna bli medlem i NAS vid ansökan til internetutställningen. Se mere om medlemskap här.

Jury: Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Rödén.

Har du frågor är du välkommen till att vända dig till teknisk koordinator Marianne Gross, mg@mariannegross.dk
Vi ser fram emot ditt bidrag!

 

Apply for the juried NAS Internet Exhibition 2021

NAS regularly organizes a juried internet exhibition approximately every third year.
The next internet exhibition will be shown online from 1st January – 1st April 2021

To apply you must submit at least 1 and maximum 3 photos of works by 1st November 2020.
Please find all conditions here

Only members of NAS – The Nordic Watercolour Society may apply. You are welcome to become a member at this occassion. Se more about membership here.

Jury: Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Röden.

Should you have any questions, you are welcome to contact the technical co-ordinator Marianne Gross, mg@mariannegross.dk
We look forward to receiving your entries