NAS jurerade internetutställning 2021
Tack för alla ansökningar. Klargörning och juryarbete pågår.
Utställningen visas online 1 januar – 1 april 2021
Jury: Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Rödén.

Har du frågor är du välkommen till att vända dig till teknisk koordinator Marianne Gross, mg@mariannegross.dk

NAS Internet Exhibition 2021 (juried)
Thank you for all the entries received. Preparations and jury work in now in progress.
The internet exhibition will be shown online 1st January – 1st April 2021
Jury: Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Röden.

Should you have any questions, you are welcome to contact the technical co-ordinator Marianne Gross, mg@mariannegross.dk

Members of the jury:

Ricardo Donoso Alarcon
Tidigare ledare av Väsby Konsthall och Edsvik Konsthall

Jonte Nynäs
Konstpedagog, pedagogisk ledare på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn

Ida Röden
Konstnär, konstkritiker. Styrelsesledamot i NAS.