Betingelser – NAS Internetutställning 2021

För att ansöka skall du sända in minst 1 och högst 3 fotografier som jpg.filer till nasjury@gmail.com senast den 1 november 2020.
Endast NAS-medlemmer kan ansöka.

Det är inget krav til tema, storlek eller år, men bilderna må inte tidigare ha varit vist på utställninger helt eller delvist arrangerat av NAS eller inviterat av NAS. Juryn värderar god akvarellteknik, men blandteknik accepteras också, så länge som akvarell är en betydande del av verket. Bruk av eventuell blandteknik måste anges. Alla bilder måste vara egna originalverk och får inte strida mot andra upphovsrättar. Vid inlämning av bilder accepteras att Nordiska Akvarellsällskapet kan reproducera bilderna fritt/kostnadsfritt i marknadsföring eller i andra sammanhang, både i tryck och digitalt.

Fotografierna bör vara av hög kvalitet: jpg, 300 dpi, 1-5 mB pr fotofil och vara så lika originalen som möjligt. Foton ska kunna visas på en vanlig datorskärm. Eventuell inramning eller dylikt skall inte medtagas i foto. Filnamnen skall skrivas: förnamn_efternamn_titel_storlek på originalen (hxb cm)_teknik (om blandteknik). Tema/motiv fritt. Inget krav på tillkomstår. Originaler får gärna vara i privat ägo (pris anges inte i utställningen). 3D verk välkomna (om verket kan visas på et enda foto).

Indsändingskostnad: 250 SEK / 250 NOK / 200 DKR / 25 Euro / 3500 ISK. Betalas senast den 1 november till respektive lands kontonummer.

Ifall en eller flera av dina bilder blir utvalda till utställningen, tillkommer inte ytterligare omkostnader. Kostnaden täcker indsänding + jurybedömning, men den är inte ett garanti for deltagandet i utställningen. Filerna anonymiseras för jurybedömning, och juryn avgör vilka bilder som deltar. Du får inte särskilt besked om accept eller refusering.

Jury: Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Rödén. Se en presentation af jurymedlemmarna här.
Har du frågor är du välkommen till att vända dig till teknisk koordinator Marianne Gross: mg@mariannegross.dk

Vi ser fram emot ditt bidrag!

 

Conditions – NAS Internet Exhibition 2021

To apply you must submit minimum 1 and maximum 3 photos of your own watercolour works as jpg-files to nasjury@gmail.com by 1st November 2020. Only members of NAS – The Nordic Watercolour Society may apply.

There are no requirements of theme, size or year of productions, but the works may not have been shown in any previous NAS exhibitions (in whole or in part arranged by NAS or invited by NAS)

The jury will seek to find mastering of watercolour technique but mixed media to some extent is accepted, as long as watercolour is the dominant medium. Photos of poor quality may be rejected. All photos must be images of your own works and may not violate any copyrights. By submitting works you agree that NAS – The Nordic Watercolour Society may reproduce and use these images free of charge as the society sees fit digitally or in printed publications.

The photos should be of a high technical quality: jpg, 300 dpi, 1-5 mB per file. Please ensure likeness to the original work. Photos must be suitable for viewing on regular desk-top computer monitor. Do not include mounts or frames. Each file should be titled: firstname_lastname_title_size of original (hxw cm)_technique (if mixed media). Free theme/subject matter. No requirements of production year. Originals may be in private ownership (prices will not be stated in the exhibition). 3D works welcome as long as all works can be represented by a single photo.

Application fee: 250 SEK / 250 NOK / 200 DKR / 25 Euro / 3500 ISK. To be paid by 1st November to the national account.

Should one or more of your images be selected for the internet exhibtion, there will be no further costs. The application fee is not a guarantee of acceptance to the exhibtion. The files will be anonymized before being presented to the jury and the jury decides which images to accept. You will not receive a personal notice of acceptance or rejection.

Jury; Ricardo Donoso Alarcon, Jonte Nynäs, Ida Rödén. You may find a presentation of the jury here.
Should you have any questions you are welcome to contact the technical co-ordinator Marianne Gross: mg@mariannegross.dk

We look forward to your entries!