Call for entries – ECWS 2022

English version may be found here

Kära medlemmar!

NAS är medlem i den europeiska sammanslutningen av akvarellsällskap, ECWS, och varje år anordnar ett av dessa sällskap en utställning där alla medlemssällskapen i ECWS bjuds in att delta med verk. I år, 2022, är det akvarellsällskapet i Baskien, AVA-EAE (Agrupación Vasca de Acuarelistas) som ser fram emot att bjuda in oss alla till utställning, workshops och galamiddag i september..

Vi i NAS styrelse uppmanar alla våra medlemmar om att söka om att delta på utställningen arrangerad av ECWS 2022. Du ansöker genom att skicka in en digital bild till jury.akvarell@gmail.com
Ämnesfältet på mail: ECWS 2022
I mailen anger du:
• ditt namn
• adress
• mailadress
• telefonnummer
• akvarellens titel
• den digitala bilden läggs som vedlägg. Fotoformat: jpg, 1-3 mb
Bilden skickas vidare till landsrepresentanterna, som kommer välja de i alt 12 bilder som ska representera NAS.

Absolut deadline den 13. mars 2022

Du kan senast skicka in din mail med din ansökan den 13 mars kl. 18.00. Mail som kommer efter denna tidpunkt är inte aktuella för uttagning.

Instruktioner för ansökan till ECWS
• Du måste ha betalat medlemsavgift för 2022
• Akvarellen skall inte ha deltagit tidigare på ett ECWS eller NAS-arrangemang förut
• Akvarellpapprets storlek är helark 56 cm x 76 cm. Målad yta måste vara minimum 50cm x 70cm
• Du får endast skicka 1 (ett) bildförslag

Instruktioner för digital bild i ansökan till ECWS
• Originalbilden skall vara helark (76×56 cm) Liggande eller stående format. (Fönstret i passepartoun är 50x70cm)
• Bilden ska vara i jpeg-format. Inte mindre än 1 mb, men inte större än 3 mb.
• Akvarellen ska fotograferas rakt framifrån utan bakgrund, ram eller passepartout. Se till att ha gott ljus. Den digitala bilden skall avspegla den analoga förebilden. Om den digitala bilden skiljer sig allt för mycket från originalakvarellen förbehåller vi oss rätten att inte använda inskickad akvarell.

Besked om deltagelse
Senast den 29. mars får du besked om din akvarell blivit accepterad till utställningen. Information om frakt etc. får du i samband med att du får reda på att din bild har kommit med.

Blir du uttagen förväntas du att delta.

Det kostar 100 Euro att delta med ett verk. Det tillkommer kostnader för frakt både dit och hem som den deltagande konstnären står för själv.

I anmälningsavgiften ingår:
• Utställningsplats
• Fotografering av verket till utställningskatalogen
• 1 kopia av utställningskatalogen
• Vernissage med ceremoni i Bilbao.

Efter vilka kriterier väljs bilderna ut?
Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att delta i internationella sammanhang. Därför kommer vi att, i de tillfällen det står och väger mellan två akvareller med samma konstnärliga nivå, föredra en akvarell från den konstnär som aldrig förut deltagit framför en som varit med förut.

Vid slutliga urvalet tar vi även hänsyn till helheten, som ska visa på en spännande variation av uttryck.

Landsrepresentanterna i det Nordiska Akvarellsällskapet tar beslut, å styrets vägnar, om vem som ska delta från de olika nordiska länderna. Alla nordiska länder kommer att representeras av minst en konstnär.

ECWS Symposium
Oavsett om du blir uttagen att delta med ett verk eller ej, kan du anmäla dig på symposium, workshops och galamiddag. Det gör du direkt på http://www.euskalak.com/ecws2022/es. Registreringen startar den 1a mars. Det kostar 150 euro.

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att anmäla sig och resa till Bilbao. Det är ofta bra arrangemang och en möjlighet att lära nytt om akvarell och träffa andra akvarellister. Jag kommer att vara på plats i Bilbao och samla alla NAS-medlemmar så att ni lär känna varandra. Mer om det senare.

Har du några frågor är du välkommen att maila din landsrepresentant.
Danmark: susanne.almquist@gmail.com
Finland: pive.toivonen@gmail.com
Island: eddathorey@gmail.com
Norge: malin@redvall.se
Södra Sverige: nasmajlisolsson@gmail.com
Norra Sverige: ida@idaroden.com

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Pive Toivonen
Finlands representant i Nordiska Akvarellsällskapets styrelse
Tel: +358505141633
pive.toivonen@gmail.com
www.pivetoivonen.fi
Laanilantie 70
21570 Sagu
Finland