NAS är medlem i den europeiska sammanslutningen av akvarellsällskap, ECWS, och varje år anordnar ett av dessa sällskap en utställning där alla medlemssällskapen i ECWS bjuds in att delta med verk. I år, 2021, är det akvarellsällskapet i Tyskland, DAG (Deutsche Aquarell Gesellschaft), som ser fram emot att bjuda in oss alla till utställning, workshops och galamiddag i Ulm i september 2021. NAS uppmanar alla våra medlemmar om att söka om att delta på utställningen. Du ansöker genom att skicka in en digital bild till nasjury@gmail.com senast 1 maj 2021. Blir du uttagen förväntas du att delta og då kostar det 100 Euro att delta med ett verk (det tillkommer kostnader för frakt.) Alla utställare får 1 kopia av utställningskatalogen.
Alla informationer finns här

The 24th ECWS Symposium will be hosted by the German Watercolour Society DAG in Ulm in September 2021. All societes in the European Confederation of Watercolour Societies are invited to join the exhibition and symposium with workshops and a gala dinner. NAS encourages our members to apply for particpation in the exhibition. You may apply by submitting your entry as a digital photo file by email to nasjury@gmail.com by 1st May 2021. Should your work be selected you are expected to accept to participate at the exhibition with one work. The exhibition fee is 100 Euro (plus shipping costs). A printed exhibition catalogue is included in the fee.
Conditions and information may be found here