Call for entries – English version below

Acuarelistas Baleares har bestämt sig för att de vill genomföra en digital utställning för alla konstnärer som skulle ha deltagit på Mallorca. Därför ber vi nu de medlemmar, som önskar ansöka om att bli utställare, att skicka in en bild digitalt till er landsrepresentant, som kommer välja de i alt 14 bilder som ska representera NAS

Villkor:
1. Originalbilden skall vara hel- eller halvark (76×56 cm eller 56×38 cm). Liggande eller stående format
2. Upplösningen på den digitala bilden skall vara 300 dpi, 1.5-3mB,  fotoformat jpg
3. Akvarellen skall inte ha deltagit tidigare på ett ECWS eller NAS-arrangemang
4. Du måste ha betalat medlemsavgift för 2020
5. Du får skicka 1 (ett) bildförslag

Absolut deadline 1 oktober 2020 kl 18.00
Alla mail som kommer efter denna tidpunkt kommer inte att vara aktuella för uttagning

Ämnesfältet på mail: ECWS 2020
Ange dit namn, bildtitel, bildstorlek (på originalen). Akvarellen ska fotograferas rakt framifrån utan bakgrund, ram eller passepartout.

Skicka dit bildförslag per mail til:

Efter vilka kriterier väljs bilderna ut?
Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att delta i internationella sammanhang. Därför kommer vi att, i de tillfällen det står och väger mellan två konstnärer, föredra en konstnär som aldrig förut deltagit framför en som varit med förut.  Vi vill prioritera att ha med flera olika konstnärliga uttryck framför en mer likartad samling bilderLäs mer om Acuarelista Baleares här

Besked om deltagelse
Senast den 10 oktober får du besked om huruvida din akvarell blivit accepterad till utställning.
Det är gratis att delta.

 

Call for entries – English version

Acuarelistas Baleares has decided to reactivate the 2020 exhibition – but only online. So now we ask members who wish to be considered for this exhibition to send an application to the country representatives who will select the 14 entries from NAS.

Conditions:
1. Original work must be half or full imperial (76×56 cm or 56×38 cm), landscape or portrait format
2. Image resolution 300 dpi, jpg
3. The work may not previously have been shown at any ECWS or NAS exhibition or event
4. Your NAS membership fee for 2020 must be paid
5. You may submit 1 (one) work for proposal

Absolute deadline 1 october 2020
Send a mail with your proposed work by 1 October 6pm. Entries arriving after this deadline will not be considered.

Mail subject: ECWS 2020
State your name, title of work, size of original work. Photo of the work must be from front with no background or any kind of framing.

Send your proposal by mail to:
If your work is selected you will be notified by 10th October. Participation is free of charge.