Invitation til Årsmøde 2021
Selvom genåbning i Danmark er i gang, så er det på grund af coronasituationen stadig svært at forudse, om det bliver tilladt at rejse mellem de nordiske lande. Blandt andet vil hverken medlemmer fra andre lande eller en stor del af styrelsen formodentlig have mulighed for at være tilstede i Danmark; derfor er det blevet besluttet at gennemføre årsmødet online. Der bliver intet arrangement på Louisiana og heller ingen fælles middag.

Årsmøde gennemføres online via fremsendt link
Søndag 13 juni 2021 kl.16.00

For at deltage, skal du tilmelde dig senest 1 juni kl.18.00, som tillige er sidste frist for at fremsende spørgsmål og forslag. Tilmelding samt fremsendelse af spørgsmål/forslag sker til Marianne Gross på e-mailadresse: mg@mariannegross.dk.
Dagsorden kan findes her: 2021 Årsmöte dagordning.

 

 

 

 

 

Fra Årsmøde 2020, som også foregik online