INSTÄLLD: AKVARELLDAG & LILLA MEDLEMSSALONG

Söndag 13 december kl. 11–17 på Konstcentralen
Kl. 11–17 LILLA MEDLEMSSALONGEN där medlemmar i Nordiska Akvarellsällskapet-NAS visar en akvarell var
Kl. 13.00 HÅKAN BULL invigningstalar
Kl. 13.15 EVERT TAUBE-SÄLLSKAPET PRESENTERAR SIG. Maria Taube berättar om sin bok “Konstnären Evert Taube”
Kl. 15.00 WINSOR & NEWTON presenterar akvarellmaterial – Workshop

Det känns sorgligt men nödvändigt att behöva meddela att vi nu har beslutat att ställa in årets akvarelldag. Orsaken är läget med ökad smittorisk av coronaviruset. Akvarelldagen brukar vara osedvanlig tät både vad gäller stämning och fysisk närhet. Arrangörerna bedömer det som mycket svårt att garantera tillräcklig fysisk distans mellan deltagarna för att evenemanget skall bli säkert.

Vi vill tacka de som hittills anmält sig för visat intresse och lovar att vi återkommer med en ny inbjudan till ”Lilla medlemssalongen” i Konstcentralen under en framtida akvarelldag eller vid annat tillfälle. Stort tack även till Maria Taube och Rolf Bergström från Evert Taube sällskapet för att ni så generöst erbjudit er att framträda på akvarelldagen 2020.