Jurerade medlemsutställningar
NAS arrangerar regelbundet följande jurerade medlemsutställningar:
Nordisk Akvarell vart tredje år. Upp emot 100 originalbilder väljs av en jury för att ställas ut i något av de nordiska länderna.
Internetutställning ca vart tredje år. Ca 100 digitala bilder väljs av en jury för att ställas ut på internet.

Kurerade (inbjudna) grupputställningar
NAS styrelse har de senaste åren arbetat aktivt på att i ökande utsträckning arrangera inbjudna grupputställningar i våra medlemsländer. Vi har inga egna utställningsfaciliteter, så förutsättningen är att styrelsemedlemmarna i sina nätverk kan finna medarrangörer, som står som värdar för utställningen. Ett antal akvarellkonstnärer bland medlemmerna bjuds vid dessa tillfällen in att delta tilsammans med NAS styrelsen.

ECWS-utställningar
NAS ingår i ECWS, ett internationellt europeisk nätverk av akvarellsällskap. Många övriga länders akvarellsällskap har jurerat medlemskap, begränsat till yrkesverksamma akvarellkonstnärer vars verk turas om att ställas ut. NAS är det i särklass största akvarellsällskapet pga vår öppna medlemspolicy. Vi blir erbjudna ett varierande antal utställningsplatser till vilka styrelsen kan bjuda in medlemmar. Ordföranden och den internationella kontaktpersonen i respektive sällskap förväntas delta.

Internationella samlingsutställningar
Styrelsen arbetar för att NAS ska synas i allt fler sammanhang, vilket bla har resulterat i att vi i ökande utsträckning bjuds in till internationella utställningar. I detta internationella sammanhang är det vanligt att ordföranden eller styrelsen bjuds in att ställa ut, men vid några tillfällen har vi kunnat utverka utställningsplatser för fler av våra medlemmar.

Tips om digital fotografering
Karin Keane har skrevet nogle tips om digital fotografering af akvareller, som skal indsendes til jurbedømning. Se mere her.