NAS uddeler to stipendier til kunstnere, som har gjort sig særligt bemærket med akvarelmediet som udtryksform:

Winsor & Newton Prisen, som uddeles en gang om året ved foreningens årsmøde samt Arne Isacsson Prisen, som uddeles omtrentligt hvert 3. år

Winsor & Newton Prisen sponseres af det svenske kunstnerartikelfirma ColArt, som uddeler farver/materialer for prissummen.

Arne Isacsson Prisen er et kontant beløb, som varierer gennem tiden afhængigt af fondens rådighedsbeløb.