Nordiska Akvarellsällskapet bildades 1989 i Provence av en grupp akvarellmålare som inspirerats av professor Arne Isacssons pedagogiska gärningar inom akvarellkonsten. Akvarellsällskapet verkar på nordisk bas för att utveckla akvarellmåleriet och för att öka allmänhetens möjlighet att möta god akvarellkonst.

Nordiska Akvarellsällskapet är öppet för alla, såväl utövare av konstnärliga yrken som för alla andra intresserade. Medlemmarna harbl.a. möjlighet att påverka sällskapets arbete vid det årliga årsmötet.

Som medlem i Nordiska Akvarellsällskapet får du tidningen akvarellen fyra gånger per år. Du har också möjlighet att delta i de aktiviteter som Akvarellsällskapet ordnar.

Nordiska Akvarellsällskapet arrangerar regelbundet jurybedömda akvarellutställninger.

Två pris delas regelbundet ut av Nordiska akvarellsällskapet för konstnärligt arbete. Dels Winsor & Newton-priset som bekostas av företaget ColArt, dels sällskapets Arne Isacsson-pris.

Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn, Sverige, är initierat av Nordiska Akvarellsällskapet. Museet är en från sällskapet fristående organisation. Akvarellsällskapet samarbetar med museet kring vissa kurser och seminarier mm.