akvarellen 2-2017

Styrelsens Hörna

av Linda Granfors

Nu är det fem år sedan jag invaldes i NAS styrelse som finsk representant, och i vår har Pive Toivonen föreslagits till efterträdare av posten.
Det har varit fem år under vilka jag fått bekanta mig med Nordiskt samarbete på konkret nivå. När det gäller språk, människor, kultur, konst och akvarell! Det är alltid lika spännande att konstatera vad som är skillnaderna och likheterna mellan de nordiska länderna, fortfarande efter dessa fem år i styrelsen. Men från att i början ha fäst mera uppmärksamhet på skillnaderna och på att hitta en bra kommunikation till fördel för samarbetet, så har det nu för min del blivit mera fokus på samvaron tillsammans med andra människor.


Det var många saker som var helt nya för mig när jag började som finsk representant i NAS. Att arbeta med styrelsearbete i en förening, att samarbeta en längre tid med människor i olika åldrar och med olika bakgrund och att bli van med att höra danska, svenska och norska om vartannat vid samma bord. Nu har jag lärt mig en hel del om det. Jag vet åtminstone en del om arbetet i en förening, jag har lärt mig att känna mig hemma tillsammans med den grupp personer som innebär styrelsen, jag har blivit bekant med en hel del människor som jag aldrig annars hade haft en anledning till att träffa och jag tycker om att höra danska, svenska och norska om vartannat, även om jag fortfarande kan missa något av innehållet ibland!


Det är många saker som fått sin början under den tid som jag arbetat som styrelsemedlem och finländsk representant. Jag känner att jag knutit trådar till människor och platser som jag ogärna vill klippa av bara för att en tid har gått ut. Jag har också skapat vanor som jag ogärna vill bli av med. Det är fint att kunna resa till något annat land i Norden, se ett nytt ställe, träffa människor, arbeta tillsammans men också göra något trevligt tillsammans på fritiden.


Att hålla på med bildkonst i en form eller annan är ofta en ensam sysselsättning. Om man är med i en förening, eller är medlem i en grupp av något slag, kan det ensamma arbetet bli mer meningsfullt. Jag hoppas att jag också i fortsättningen ska kunna vara en liten länk i det stora nätverk av människor som NAS innebär!