Akvarellkonstförening i Finland fyller 20 år i 2018 och firar sitt jubileum med en jubileumsutställning "Sanning och Saga" på Kabelfabriken i Helsingfors i samarbete med Nordiska Akvarellsällskapet och Eesti Akvarellistide Ühendus. Konstäre från Norden och från Estland deltar i utställningen tilsammans med konstnäre från Akvarellkonstföreningen i Finland.

Utställningen pågår: 9 - 27 april 2018.
Vernissage: söndagen 8 april kl 16
Sted: Kabelfabriken, Puristamo- hallen, Tallbergsgatan 1 C, 00180 Helsingfors

21 april är det besök av NAS medlemmar i samband med NAS åsmötet på Hanaholmen

Akvarellkonstföreningen är en landsomfattande förening med ca 650 medlemmar och ger sina medlemmar möjlighet att delta i utställningar, kurser samt målarläger och internationella symposium. Ett Stort Målarevenemang på Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7. Föreningen har lyckats väcka intresset för akvarellmåleriet och höjt akvarellmålandet som sin egen konstform.

http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/

The Finnish Watercolour Society celebrates its 20th anniversary in 2018. The event will be marked by the exhibition "Truth and Fairy-tale" in cooperation with the Nordic Watercolour Society and the Estonian Watercolour Society. Artists from these two societies will participate in the exhibition alongside artists from the Finnish Watercolour Society. 

Exhibition period: 9th - 27th April 2018. 21st April
Opening celebration: Sunday 8th April at 4pm
Venue: Kabelfabriken, Puristamo-hallen, Tallbergsgatan 1 c, 00180 Helsingfors

NAS members will be visiting the exhibition in connection with the society's annual meeting at Hanaholmen.

The Finnish Watercolour Society is a national association with about 650 members and gives its members the opportunity to participate in exhibitions, courses, workshops and international symposiums. A Great Painting Event is organized on Helene Schefbeck's birthday 10th July. The society has succeeded in creating a general interest in watercolour and in giving recognition to watercolour as an art form.

Finsk