Önskar du att annonsera i akvarellen? Tidningen utkommer 4 g/år till alla medlemmar af Nordiska Akvarellsällskapet. Find priser och tekniske specifikationer vedrörande annonsmaterial här. Du er också välkommen att kontakte akvarellens redaktör,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., for mer information.