akvarellen 4-2010

Ledaren

av Jacqueline Stare

Kära NAS – medlemmar!
Vi är verkligen glada över vår utställning Nordisk Akvarell 2010. Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir och alla hennes medhjälpare har gjort ett jättearbete med arrangemangen kring utställningen på det gästfria Nordens Hus i Reykjavik.

Det svenska akvarellmåleriets nestor och vårt stora och ständiga stöd, Arne Isacsson, har gått bort 93 år gammal. Hans nära vänner sedan många år tillbaka, Bertil Böös och Morten Paulsen, skriver om honom på sid. 24-26.

På sid. 26-28 har vi två Antwerpenrapporter. OBS! alla praktiska råd och synpunkter i Torild Inger Børretzens text.

Glöm inte bort Arne Isacssons fond. Den låg honom själv mycket varmt om hjärtat och NAS vill gärna kunna få dela ut pengar till yngre akvarellmålare under många år framåt! I fortsättningen kommer vi att påminna om fonden genom en "annons" med den bild, en monotypi, som vi fått lov av konstnären att pryda diplomet med.

Inför 2011 har vi många planer som kort presenteras av vår ordförande på sid. 35.

Välkomna till vårt årsmöte i Helsingfors lördagen den 9 april. All information om årsmötet kommer i akvarellen 1/11 och på vår hemsida.

TACK för i år alla ni medlemmar, konstnärer, medhjälpare och annonsörer som på olika sätt ställer upp på akvarellen, och även läsare utanför NAS.

Vi gläder oss åt alla nya medlemmar som kommit till oss i år och vi ser hur vi blir fler och fler – och uppskattar att så många hjälps åt att sprida kunskap om oss!

Och ett speciellt tack till Helene Norlin och Hallvigs Reklam AB för ett väldigt bra samarbete!
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År på alla sätt!