Akvarellkonstförening i Finland fyller 20 år i 2018 och firar sitt jubileum med en jubileumsutställning "Sanning och Saga" på Kabelfabriken i Helsingfors i samarbete med Nordiska Akvarellsällskapet och Eesti Akvarellistide Ühendus. Konstäre från Norden och från Estland deltar i utställningen tilsammans med konstnäre från Akvarellkonstföreningen i Finland.

Utställningen pågår: 9 - 27 april 2018.
Vernissage: söndagen 8 april kl 16
Sted: Kabelfabriken, Puristamo- hallen, Tallbergsgatan 1 C, 00180 Helsingfors

21 april är det besök av NAS medlemmar i samband med NAS åsmötet på Hanaholmen

Akvarellkonstföreningen är en landsomfattande förening med ca 650 medlemmar och ger sina medlemmar möjlighet att delta i utställningar, kurser samt målarläger och internationella symposium. Ett Stort Målarevenemang på Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7. Föreningen har lyckats väcka intresset för akvarellmåleriet och höjt akvarellmålandet som sin egen konstform. Listen med utställare finns på hemsidan: http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/

The Finnish Watercolour Society celebrates its 20th anniversary in 2018. The event will be marked by the exhibition "Reality & Fantasy" in cooperation with the Nordic Watercolour Society and the Estonian Watercolour Society. Artists from these two societies will participate in the exhibition alongside artists from the Finnish Watercolour Society. List of exhibitors can be found on the website of the Finnish Watercolour Society: http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/

Exhibition period: 9th - 27th April 2018. 21st April
Opening celebration: Sunday 8th April at 4pm
Venue: Kabelfabriken, Puristamo-hallen, Tallbergsgatan 1 c, 00180 Helsingfors

NAS members will be visiting the exhibition in connection with the society's annual meeting at Hanaholmen.

The Finnish Watercolour Society is a national association with about 650 members and gives its members the opportunity to participate in exhibitions, courses, workshops and international symposiums. A Great Painting Event is organized on Helene Schefbeck's birthday 10th July. The society has succeeded in creating a general interest in watercolour and in giving recognition to watercolour as an art form.

Finsk