akvarellen 2-2011

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Årsmøtet er avholdt i Finland – tusen takk til Kjell, Ulla og Margaretha for organiseringen av årsmøtet, og tusen takk til de som ble med på møtet og middagen. Det var hyggelig. På årsmøtet ble det valgt inn to nye medlemmer i styret, jeg vil ønske Anna Törnqvist- Sverige og Marianne Gross- Danmark velkommen og jeg er sikker på at de vil jobbe godt for sine lands medlemmer og for NAS i sin helhet. Jeg ser fram til nye utfordringer og muligheter i tiden som ligger foran oss. Neste årsmøte blir i Norge.

Det ble også valgt ny norsk representant i Valberedningen, May Hege Rygel ønskes velkommen og vi takker Erik Anker for hans jobb gjennom 2 år.

Jeg vil også rette en stor takk til Margaretha Jansson- Sverige og Gunilla Rosenberg- Danmark for den store jobben de har gjort for NAS og sine respektive lands medlemmer gjennom 2 styreperioder. På vegne av styret og meg selv ønsker vi begge lykke til videre i deres kunstnergjerning.

På vegnet av Styret og meg selv gratuleres Guy Frisk fra Åland med W&N prisen 2011, det er også på sin plass å gratulere vinnerne av W&N diplomkonkuransen: Britt Bomansson 2011, Bosse Blomén Svensson 2012 og Anders Andersson 2013

NAS er også representert på ECWS utstillingen "Sea and Harbour" i Turku – Finland 1.7.-24.7.2011 og dere kan lese om utstillingen her: http://www.port.turku.fi/portal/en/frontpage/ gå til "News" og der litt nede på siden finner dere "Sea and Harbour Exhibition" Jeg håper at mange av dere vil reise til Åland og Fri Akademiet, slike malemøter er viktige og man lærer så mye, både faglig og menneskelig.

På vår hjemmeside www.nordicwatercolour.org legges all offentlig informasjon fra oss. NASforum er medlemmenes forum, her kan du legge opp gallerie og delta i diskusjoner eller bare se på akvareller i andres gallerier www.nasforum.org

Våren har kommet til oss her nord, og fargeskalaen blir annerledes, godt maleår.