akvarellen 1-2012

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Eg sitter her og reflekterer over at snart er min Ordfører periode over, årene har gått raskt. Det har vært en givende tid, mange diskusjoner, og Nordiska Akvarellsällskapet er en levende organisasjon, med mange aktiviteter og med akvarellen som det samlende punkt. Jeg er sikker på at NAS vil fortsette sitt gode virke i mange år framover.

Nå i april, ved årsmøtet, blir det ny ordfører og styret må finne sin egen vei og arbeidsform, jeg ønsker dere all mulig lykke til i et givende arbeid for akvarellens og medlemmenes beste.

Det er også på sin plass å si tusen takk til vår Internasjonale kontakt og norsk representant, Torild Inger Børretzen for arbeidet som er lagt ned i forhold både til NAS og ECWS. Likeledes en stor takk til Islands representant Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir og til Åland/Finlands representant Kjell Ekström for vel utført arbeid...de går ut av styret ved årsmøtet. Tusen takk til Mona Sloth, Danmark og Lena Amstrand, Sverige, for vel utført arbeid i Valberedningen.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske den nye finske, islandske og norske representanten velkommen til Styrearbeidet. Og til de to nye medlemmer i Valberedningen.

Tusen takk til: Ulla, Jacqueline, Robert, Åsa, May Hege, Tove, Helene, Peter V. N og Anette for hjelp og støtte gjennom min ordførerperiode.
Takk for meg.