akvarellen 2-2012

Ordföraren har ordet

av Anna Törnquist

Hej! Detta är den första krönikan jag skriver i egenskap av ordförande för Nordiska Akvarellsällskapet. Jag tackar valberedningen och årsmötet i Oslo för förtroendet! Det känns roligt, stort och lite pirrigt.Många erfarna styrelsemedlemmar lämnade oss i samband med årsmötet efter flera års engagemang i föreningen. Än en gång finns det anledning att tacka för allt deras arbete med att skapa en livfull sammanslutning för Nordens alla akvarellentusiaster!

Med bara ett års styrelsemedlemskap bakom mig är jag särskilt tacksam för att Ulla Ungerstedt ställt upp på att verka i styrelsen ett tag till för att hålla ordning på oss, och tillsammans med Jacqueline Stare bli en garant för kontinuiteten i verksamheten. Det känns också skönt att vid min sida ha Marianne Gross, som med sin entusiasm och arbetslust redan under det första året i styrelsen varit en värdefull och drivande kraft. Och så är jag förstås nyfiken på de nya styrelsemedlemmarna Karin Keane, Ninny Magnusdottir, Linda Granfors och Håkan Bull, som det ska bli roligt att lära känna under det kommande årets arbete!

Jag har funderat på det där med Nordiska Akvarellsällskapet. Vad är det som gör akvarellkonsten så speciell att det behövs ett alldeles eget sällskap för den? Min ateljékollega Lars Eje Larsson ställde en gång frågan: varför kallar vi oss egentligen "akvarellister "– ingen skulle ju komma på tanken att kalla sig "oljist "eller "akrylist"? På samma sätt kan man fråga sig varför just akvarelltekniken utmärker sig med både ett eget museum och en särskild intresseförening. Och så är det svårt att komma förbi kärnfrågan: vad ÄR egentligen en akvarell? Jag kommer att utveckla mina egna och den nya styrelsens funderingar kring detta i kommande krönikor. Gå gärna in på NAS forum om du vill delta i diskussionen!

Jag hoppas att vi i styrelsen tillsammans med övriga aktiva i föreningen ska kunna bidra till att Nordiska Akvarellsällskapet väcker stort intresse och att verksamheten förblir lättillgänglig, transparent, färgstark, kontrastrik och fylld av spännande händelser – som en god akvarell helt enkelt!