akvarellen 2-2013

Ordföraren har ordet

av Anna Törnquist

Härmed vill jag hylla alla dem som arbetar för att arrangera årets högtidsstund för alla akvarellentusiaster. Jag tänker på det hängivna engagemang och de svindlande många timmars arbete som ligger bakom Nordisk Akvarell 2013 och ECWS-symposiet i Løten.Först måste vi gratulera konstnärerna som fått sina verk antagna till den jurybedömda utställningen. Låt oss inte underskatta den tid det tagit dem att lära sig bemästra akvarelltekniken och utveckla sitt konstnärskap. Och det ligger säkert lika stor möda bakom akvarellerna som kommer från sydligare nejder. Alla dessa akvarellkonstnärer får välförtjänt uppmärksamhet i samband med utställningen. Nu vill jag också lyfta fram en rad "doldisar", utan vilka arrangemanget över huvud taget inte skulle kunnat genomföras.

Jag hoppas att du reser till Løten för att ta del av utställningen och kanske också akvarellsymposiet. När du då i den spektakulära gamla fabriksbyggnaden vandrar mellan akvarellerna som syns sväva i rummet mellan papperstravar och rostiga maskiner, ta dig tid att fundera över den tankemöda och det handfasta arbete som krävts för monteringen, för att akvarellerna ska komma till sin rätt och samtidigt skyddas mot alla faror i den rustika miljön.

Lyft blicken och inse att belysningen av verken krävt såväl stora pengar som specialkompetens. När du lyssnar på ett föredrag eller deltar i en kurs under symposiet, tänk på all planering som krävts för att sätta samman ett rikt program för besökare från när och fjärran. Jag hoppas du uppskattar bussen som går i skytteltrafik till utställningen, liksom alla de andra praktikaliteter som ordnats för att göra din vistelse i Løten så angenäm som möjligt. Listan på osynliga arbetsinsatser kan göras mycket längre. Evenemanget i Løten har föregåtts av flera års planering, och det sista året har krävt en närmast orimlig arbetsinsats av de huvudansvariga.

Vi tackar Løten kommune för såväl stort engagemang som finansiell stöttning, och våra sponsorer som skjutit till de extra medel som behövts. Vi har också all anledning att tacka och hylla alla NAS-medlemmar och andra frivilliga som lagt ner otaliga timmars obetalt arbete på att få detta arrangemang till stånd. Ni är beundransvärda och underbara.