akvarellen 4-2013

Ordföranden har ordet

av Anna Törnquist

Det är upplyftande att följa den nordiska akvarellens pågående resa från skissverktyg till hyllad konstart. Några enskilda personer och verksamheter har haft stor betydelse i sammanhanget. Arne Isacsson förstås, som med sin pedagogiska gärning betytt så oerhört mycket för akvarellteknikens utveckling och utbredning. Lars Lerin som visat hur akvarellmediet kan utgöra bas i ett fullt utvecklat konstnärskap. Bera Nordahl och hennes medarbetare på Nordiska Akvarellmuseet som så kunnigt arbetar för att föra in akvarellkonsten i de fina salongerna. Jag vill också lyfta fram betydelsen av alla dem som vid sidan av sitt eget konstnärskap ägnar tid och kraft åt att i kursverksamhet utbilda nya generationer akvarellmålare. Heder åt er alla!

Och så Jacqueline Stare, som med detta nummer avslutar sitt redaktörskap för akvarellen. Jacquelines betydelse för akvarellens resa kan inte nog betonas! Hon har genom sitt mångåriga redaktörskap lyckats föra ut kunskapen om konstarten i breda folklager på ett oöverträffat sätt. Våra systerorganisationer i ECWS häpnar inför Nordiska Akvarellsällskapet som med över 2000 medlemmar är utan jämförelse i Europa, och det råder ingen tvekan om att tidskriften akvarellen spelar huvudrollen i denna manifestation av akvarellintresse. Runt om i de nordiska länderna väntar medlemmar ivrigt på nästa nummer för att få läsa om och inspireras av kända och tidigare okända akvarellkonstnärer. Och det är just detta som är Jacquelines spetskompetens. Jag vet ingen som har så bred kännedom som Jacqueline om akvarellmålare, etablerade konstnärer och kompetenta amatörer, tidigare och nu aktiva, unga och gamla. Jacqueline har en förmåga att ständigt överraska genom att presentera för mig okända konstnärer, och genom åren har det blivit många nya och ytterst inspirerande bekantskaper. Den akvarellintresserade publiken växer stadigt, inte minst tack vare den kunskapsbreddning som akvarellen starkt bidrar till. En stor eloge, Jacqueline, dina insatser för akvarellkonstens utbredning i Norden har varit ovärderliga!

Till sist: Välkommen Håkan Bull, som från årsskiftet ska axla manteln som redaktör. Vi i styrelsen tror på dig som en mycket kompetent tronföljare, och stöttar helhjärtat din ambition att ytterligare hålla fokus på yngre förmågor bland akvarellutövare. Vi är övertygade om att tidskriften akvarellen kommer att förbli en starkt pådrivande kraft under akvarellkonstens spännande resa!