akvarellen 1-2017

Styrelsens Hörna

av Marianne Gross, ordförande

NAS har nogle regler for løbende udskiftning af medlemmer af styrelsen, det vil sige alle sidder i en tidsbegrænset periode. Dette kan virke besværligt, for ofte vil det være sådan, at lige når man synes at nogen er kommet godt ind i arbejdet, så bliver de nødt til at forlade posten. Det kan være svært at opretholde en kontinuitet og en fælles historie, når alle kun har siddet i relativt få år. Nogle fordele er der dog også ved et sådant system, såsom at man når at forlade styrelsen, inden man kører sur i tingene, og at der gives mulighed for at nye, friske kræfter kan komme til, inden de gamle kræfter er slidt helt ned. Min tid til at forlade posten sker ved det kommende årsmøde. Tiden er fløjet af sted. Hvad der virkede uoverskueligt i starten, er nu blevet hverdag. Stadig ikke uden udfordringer og hårdt arbejde, men jeg kender efterhånden mere til selskabet og forretningsgangen, og jeg har gennem tiden oplevet et godt samarbejde med resten af styrelsen, øvrige frivillige i NAS samt mange medlemmer på tværs af landegrænserne. Det er på tide at takke alle for en dejlig tid. Mange af de mennesker, jeg har mødt i NAS-regi er blevet mine bedste venner, og det vil de fortsat være, selv efter at jeg forlader styrelsen. Fordi jeg forlader posten som ordførende, afslutter jeg ikke mit medlemskab eller min kontakt med NAS.

En af de personer, jeg selv har været med til at byde velkommen i styrelsen er NAS nuværende sekretær, Anders Högberg. Anders har været en god samarbejdspartner samt en formidabel sekretær. Det foreslås, at Anders overtager ordførerposten fra næste årsmøde, hvilket jeg støtter helt og fuldt, og jeg vil gerne opfordre alle til at bakke op om dette forslag. En ordfører arbejder jo ikke alene, men deler ære, ansvar og opgaver med de øvrige styrelsesmedlemmer. Først og fremmest må vi altid huske på, at vi arbejder for og med medlemmerne. Den nuværende styrelse har et frugtbart og godt samarbejde og gør en aktiv indsats for at udbrede kendskabet til og agtelsen for akvarelkunsten samt at styrke NASmedlemmernes netværk via forskellige arrangementer. Dette gode arbejde er jeg sikker på vil fortsætte med Anders på ordførerposten.