akvarellen 2-2009

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära NAS – medlemmar!

Det var roligt att vi var så många på jubileumsårsmötet i Nordiska Akvarellmuseet. Nästa år firar museet sitt tioårsjubileum och förhoppningsvis kan det ske i vetskap om att det får sin efterlängtade tillbyggnad så att museets samling kan visas permanent.

Med det här numret av akvarellen får alla sitt medlems-kort för i år och det berättigar till halvt inträde på museet. Det händer mycket i NAS just nu. På två dagar var vår Fria Akademi fulltecknad på Island i juni.

Ingibjörg J. Gunnlaugsdottir, som är isländsk representant i vår styrelse, planerar för fullt för den jurybedömda utställningen Nordisk Akvarell 2010 i Reykjavik. Trots de svåra tider som råder och antagligen fortsätter in under nästa år är hon fylld av entusiasm för utställningen i Nordens Hus. Det känns bra att verkligen ha fått med Island på allvar i vårt arbete och inte minst i akvarellen genom RANSUs artiklar om isländska akvarellmålare.

Stafetten går vidare från Danmark till Norge där vår ordförande kommer att hålla i den och sedan ska den vandra till Sverige igen. Och läs på sidan 30 i akvarellen om vår planerade internetutställning.

NASforum är också en i hög grad levande mötesplats för er medlemmar! Många har beställt tidigare årgångar av tidningen. Det går bra att fortsätta att beställa (se nr1/09). Tack för all den uppskattning vi får som arbetar med akvarellen. Det är så roligt att arbeta med tidningen och få veta att den är till stor glädje. Att presentera mångfalden av uttrycksmöjligheter är spännande och inspirerande. Bo Sundströms teknikartiklar är till nytta för många och han har mycket mera att komma med. Ha en riktigt skön vår och sommar alla!