akvarellen 4-2009

Ledaren

av Jacqueline Stare

Kära NAS – medlemmar!
Tack, varmt tack till er alla som hjälpts åt i arbetet med akvarellen under 2009: konstnärer som ställer upp på oss, författare till artiklar och korta inlägg, Gunilla Nemec som korrekturläser och gör en engelska summary på vår hemsida, annonsörer, Helene Norlin på Hallvigs Tryckeri och tryckeriet som gör ett jättebra arbete med tidningen samt den för mig viktiga redaktionsgruppen Anette von Koch och Peter V. Nielsen!

Jag vet att det finns synpunkter på hur våra nummer kommer ut. Allt styrs av praktiska skäl: akvarellen 1 ligger i feb-ruari för att anpassas till årsmötet och nr 3 i september kan inte komma tidigare på grund av semestrar. Nu väntar den jurybedömda utställningen Nordisk Akvarell 2010 på Island i oktober. Årets Fria Akademi på Island med seminarium var ett mycket lyckat arrangemang och vi ser alla fram emot vad som ska ske i Reykjavik nästa år.

För ett par månader sedan kom jag att prata om akvarellmåleri hos min "frissa" och lämnade sedan in ett par gamla nummer av akvarellen. De blev ett populärt samtalsämne på salongen – fram tills alla tidningarna var spårlöst försvunna! Jo jag har lämnat in några exemplar till och väntar på en ny stöldrapport! Kanske leder detta till nya medlemmar!

Kära ni, betala era medlemsavgifter för 2010 och hjälp oss att bli många fler genom att sprida kunskap om oss på alla möjliga håll! Nordiska Akvarellsällskapets löpande verksamhet drivs helt och hållet med medlemsavgifterna! Ju fler medlemmar vi är, desto mera kan vi göra för er!

OBS! Medlemskortet finns på det bifogade brevet rörande medlemsavgiften för 2010. Tack för ett inspirerande akvarellen-år med underbar respons från olika läsare. Det har sporrat och glatt oss alla. God Jul och Gott Nytt År!