akvarellen 4-2011

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära NAS - medlemmar!
Tiden bara rusar iväg, det är svårt att förstå att det återigen har gått ett år. Tack alla som på olika sätt bidragit till 2011 års akvarellen: konstnärer som delar med sig av sin tillvaro och sitt konstnärskap, skribenter, annonsörer, redaktionsgruppen, korrekturläsare.

Som alltid gör Helene Norlin på Hallvigs Reklam AB tillsammans med tryckeriet ett stort arbete för att akvarellen blir så vacker. Från utomstående får vi mycket beröm för färgtrycket. Alla bilder är alltid godkända av respektive konstnärer, som också har läst texterna och rättat eventuella faktafel som lätt smyger sig in vid en intervju. akvarellen är därför en korrekt källa!

Jag vet att många av er som har kurser använder akvarellen i er undervisning och det är verkligen både glädjande och viktigt för NAS. Vi som arbetar med tidningen försöker ju alltid att visa exempel på hur oändligt rik tekniken är och hur mångskiftande och mångsidigt olika akvarellmålare uttrycker sig både i rent akvarellmåleri och med blandtekniker av olika slag. Det är framför allt genom er NAS-medlemmar som talar om oss och visar upp akvarellen som vi blir flera! Det är lika roligt varje gång någon ringer och vill bli medlem efter att ha sett tidningen på en målarkurs. Tack!

Lördagen den 14 april 2012 har vi årsmöte, den här gången i Oslo. Kallelse och all övrig information kommer i akvarellen 1/12 och vi hoppas att få se många av er medlemmar i april.
Om igen: tack alla för i år. Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott och spännande nytt år 2012!