akvarellen 1-2012

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

God fortsättning på det nya året! Ett år, som vi väl alla innerligt önskar ska bli ett riktigt bra år, utan naturkatastrofer och med mindre oro i världen.

Jag vill varmt tacka Trond Einar Solberg Indsetviken, vår ordförande, som avgår i samband med vårt årsmöte den 14 april i Oslo (se kallelse och program) och som har lagt ner ett mycket stort arbete för NAS räkning under sina år i styrelsen. Han är bland annat initiativtagare till att Nordisk Akvarell 2013, vår jurybedömda medlemsutställning, kommer att hållas i Løten, där han bor. Det var där Edvard Munch föddes för 149 år sedan. Nästa år kommer Løten att fira 150-årsdagen på många olika sätt och då är vi en del av arrangemangen. Innan dess kommer NAS att för andra gången anordna en jurybedömd internetutställning nu i höst. Den presenteras på sid. 34 och i akvarellen nr 2 kommer fullständig information för alla som vill pröva sin lycka och komma med.

Som alltid är tanken att akvarellen ska visa på hur rikt och skiftande akvarellmåleri kan vara och att uttrycksmöjligheterna med akvarell som enbart medium eller tillsammans med olika blandtekniker faktiskt aldrig kan ta slut. Inte så länge det finns människor som målar! Med akvarellen 4/11 fick ni en uppmaning att betala er medlemsavgift till NAS för 2012, samtidigt som ni fick ett medlemskort. Vi ber att ni verkligen betalar så snart som möjligt. Det underlättar för Gunilla Rosenberg, som har hand om medlemsregistret och inte minst för att undvika fel vid utskicket av tidningen.

Ni som vill kan fortsätta att beställa Erik Ankers rikt illustrerade bok. Det finns exemplar kvar. Se akvarellen 4/11 för information och annons s. 28.
Och väl mött i Oslo den 14 april!