akvarellen 2-2015

Ledaren

av Håkan Bull, redaktör


Kära akvarellvänner!
När akvarellen 2:15 når er så har NAS haft sitt årsmöte 2015 i Reyikavik, Island. I skrivandets stund har mötet dock ej börjat så rapporten från det hinner vi ej få med nu utan den kan ni se fram emot i nr 3:15. Med anknytning till årsmötet, som jag tyvärr själv inte kunde delta i p.g.a. sjukdom i familjen, vill jag som redaktör för akvarellen passa på att framföra ett varmt tack till vår avgående ordförande Anna Törnquist för det arbete hon lagt ner på föreningen och i synnerhet för det stöd och den samsyn jag känt som ny redaktör för akvarellen vad gäller tidskriftens fortsatta utveckling. Det känns därför extra bra och glädjande att veta att Anna Törnquist fortsätter att verka för föreningen och akvarellen som NAS nya representant i Nordiska Akvarellmuseets styrelse. Som en följd av Annas nya styrelseuppdrag vill jag även passa på att tacka Peter V Nilsen för hans utmärkta insats som vår tidigare representant i Akvarellmuseets styrelse så det känns extra bra att hans senaste akvarellmåleri presenteras i detta nummer.
Som första artikel får vi ta del av Peter Vilhelm Nilsens urbana akvarellspaningar med bilder på de utrangerade IC4 tågen parat med hans intresse för snedväxta grantoppar. I Mounir Ben Ammars måleri finns även det urbana landskapet med, till exempel i den fina akvarellen ”Överflödet” med motiv från en soptipp. I John Eyres bilder av bilvrak och gamla motorcyklar har fartvinden stillnat. Passa på att se hans utställning ”In rust we trust” som pågår till den 30 augusti på MC Collection i Sollentuna nära Stockholm. I Annette Brynes måleri får vi vila ut bland Stavangerfjordens solvarma vattenslipade stenar som förvandlas i musikaliska abstraktioner.
En god målarsommar önskar er redaktör
Håkan Bull.